SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Mastitis test NK

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Mastitis test NK

Diagnostický prípravok k diagnostike ochorenia mliečnej žľazy

Typ prípravku: Diagnostiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie prípravku

  • Detergent (Abeson tea) 100,0 g
  • Fenolová červeň 0,2 g
  • Aqua purificata do 1000,0 ml

Popis prípravku

Priehľadný roztok, rubínovo-červenej farby. Pri dlhšom státí, môže dôjsť ku vzniku nepatrného sedimentu, ktorý sa po roztrepaní úplne rozptýli.

Charakteristika

Používa sa k vyhľadávaniu dojníc podozrivých  z ochorenia mliečnej žľazy ako rýchla maštaľná skúška a ako informatívne stanovenie počtu somatických buniek v mlieku. Reagens dáva pozitívnu reakciu po zmiešaní s mliekom so zvýšeným počtom somatických buniek a so zmenenou aktuálnou reakciou (pH). K týmto zmenám v mlieku dochádza spravidla pri podráždení parenchýmu mliečnej žľazy bakteriálnymi a abakteriálnymi vplyvmi. Po zmiešaní prípravku s mliekom so zvýšeným obsahom somatickým buniek dochádza ku zmene konzistencie vo forme rôzne viskózneho gélu. Pri súčasnej zmene pH mlieka dochádza k farebnej zmene zmesi. Žlté zafarbenie svedčí o kyslej reakcii, červené o zásaditej.

Spôsob použitia

Prevedenie skúšky:

Na miskách posudzovacej palety sa zmieša cca 2 ml čerstvého mlieka s 2 ml Mastitis NK testu a pri nakláňaní palety sa posudzuje reakcia, ktorá nastupuje spravidla do 30 sekúnd.

Na objednávku dodá Bioveta posudzovacie palety lisované z plastickej hmoty s vyznačením 2 ml v každej miske.

Postup odmeriavania mlieka na palete s označením 2 ml:

1. Z každého cecku nadojiť trocha mlieka do zodpovedajúcej misky palety.

2. Sklopením palety od rukoväti sa odleje nadbytočné mlieko tak, že sa hladina mlieka zastaví na značke ukazujúcej 2 ml.

Postup dávkovania Mastitis Testu NK pomocou dávkovacej pumpičky:

1.  Odaretovať pumpičku z prepravnej polohy v smere šípky (OPEN).

2. Prvú dávku po odaretovaní vystreknúť mimo (plní sa systém pumpičky).

3. Každé jedno stlačenie = 2 ml prípravku.

4. Do každej misky posudzovacej palety sa jedným stlačením nadávkuje 2 ml prípravku.

Posúdenie skúšky

Pozitívna reakcia sa prejaví rôzne výraznou tvorbou vločiek, vlákien až gélu. Pri silne pozitívnych reakciách sa po ustálení zmesi gél sťahuje do stredu misky. Súčasne dochádza k farebnej reakcii, pôsobením rozdielneho pH na farebný indikátor. Od množstva 200 000 somatických buniek v 1 ml mlieka dochádza k pozitívnej reakcii.       

Upozornenie

Mlieko na začiatku laktačného obdobia (do 3-5 dní i viac) a krátko pred graviditou môže vykazovať pozitívne reakcie aj u zdravých kráv. Rovnaké ovplyvnenie reakcie môže nastať aj pri ruji, náhlych zmenách krmiva a pod. Vtedy sú reakcie vo všetkých 4 štvrtkách rovnakej intenzity.

Veľkosť balenia

Fľaštička 250 ml s dávkovačom, fľaša 1000 ml – náhradne balenie.

Spôsob skladovania

Pri teplote do 25 ºC. Prípravok nesmie zmrznúť! Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nesmie byť používaný po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Likvidácia obalov a akýchkoľvek zvyškov prípravku musí byť vykonaná podľa platných predpisov.

Čas použiteľnosti

24 mesiacov