SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

MYXOREN lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky MYXOREN lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu

Vakcína proti myxomatóze živá MXT.

Typ prípravku: Vakcíny
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Lyofilizát :

10 dávok subkutánne alebo 40 dávok bezihlovo alebo 50 dávok dvojvpichom: Poxvirus myxomatosae attenuatum  min. 2x104,0 TCID50

20 dávok subkutánne alebo 80 dávok bezihlovo alebo 100 dávok dvojvpichom: Poxvirus myxomatosae attenuatum  min. 4x104,0 TCID50

Jednodávky pre subkutánnu aplikáciu: Poxvirus myxomatosae attenuatum  min. 0,2x104,0 TCID50

LIEKOVÁ FORMA

Lyofilizát s rozpúšťadlom na injekčnú suspenziu.

Cieľový druh

Králik.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Ochranné očkovanie klinicky zdravých králikov proti myxomatóze.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Vakcína nemá negatívny vplyv na vývoj plodu a zdravie matky v dobe gravidity. S ohĺadom na

nevyhnutnú manipuláciu so zvieraťom sa nedoporučuje vakcinovať samice v druhej polovici gravidity.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Vakcínu je možné aplikovať prepichnutím ušnice pomocou špeciálnej dvojihly, subkutánne v oblasti za lopatkou, alebo bezihlovým aplikátorom.
Lyofilizát sa rozpustí priloženým Zrieďovačom A
Jednodávkové balenie pre subkutánnu aplikáciu obsahuje  1 ml zrieďovača.
Pri aplikácii metódou dvojvpichu - prepichnutím ušnice - je množstvo zrieďovača buď 1,5 ml a predstavuje 100 dávok dvojvpichom alebo je množstvo zrieďovača 0,8 ml a predstavuje 50 dávok dvojvpichom.
Pri subkutánnej aplikácii je množstvo zrieďovača 20 ml alebo 10 ml a predstavuje 20 dávok alebo 10 dávok s.c.
Pri aplikácii bezihlovým aplikátorom je množstvo zrieďovača 20 ml alebo 10 ml a predstavuje 80 dávok alebo 40 dávok bezihlovo.

1) Pri aplikácii  metódou dvojvpichu - prepichnutím ušnice -  je množstvo zrieďovača buď 1,5 ml a predstavuje 100 dávok alebo je množstvo zrieďovača 0,8 ml a predstavuje 50 dávok. Vakcinačnú dávku predstavuje množstvo vakcíny obsiahnuté v otvoroch a rýhach špeciálnej dvojihly.

Pri aplikácii metódou dvojvpichu – prepichnutím ušnice – je potrebné dodržovať tento vakcinačný postup:

 • dstrániť uzávery liekoviek  s vakcínou a príslušným zrieďovačom
 • yofilizát rozpustiť priloženým zrieďovačom a získanú vakcínu (za účelom optimálneho využitia malého objemu očkovacej látky) preliať späť do menšej liekovky od zrieďovača.
 • vlastnú vakcináciu prepichnutím ušnice previesť z vnútornej strany v úrovni hornej tretiny jej neosrstenej časti tak, aby otvory špeciálnej dvojihly úplne prenikli ušnicou a neboli pritom zasiahnuté krvné cievy.  
 • miesto vpichu sa nesmie dezinfikovať

Zvyšok vakcíny, keď už nie je zaručené dostatočné ponorenie ihiel do vakcíny, v žiadnom prípade nezlievať ani nepridávať do novej otvorenej liekovky. Vzhľadom na charakter vakcíny (živý vírus) nesmú sa používať na vakcináciu horúce ihly. Tiež sa nesmú použiť chemické prostriedky na sterilizáciu ihiel pred zahájením vakcinácie. Sterilizáciu je treba prevádzať výhradne varom alebo vypaľovaním.

2) Pri subkutánnej aplikácii:

a) 20 ml zrieďovača A predstavuje 20 dávok

b) 10 ml zrieďovača A predstavuje 10 dávok

Vakcinačná dávka pre 1 králika je 1 ml.

3) Pri bezihlovej aplikácii:

a) 20 ml zrieďovača A predstavuje 80 dávok

b) 10 ml zrieďovača A predstavuje 40 dávok

Pri aplikácii bezihlovým aplikátorom predstavuje imunizačnú dávku množstvo vakcíny obsiahnuté pri jednom použití aplikátora, nastaveného na 0,2 ml.

Imunizácia sa prevádza aplikáciou  z vnútornej strany ušnice na úrovni hornej tretiny jej neosrstenej časti, pričom je vhodné obe ušnice priložiť k sebe. Ďalej je možné previesť aplikáciu za lopatkou alebo v oblasti panvovej svaloviny a to priložením bezihlového aplikátoru na kožu.

Funkcia aplikátora musí byť kontrolovaná.

V prípade zníženia výkonu (upchatie) musí sa vyčistiť vystrekovacia tryska prístroja. Pred každým zahájením vakcinácie je nutné overiť správnosť funkcie aplikátora.

Vakcinačná dávka je zhodná pre králiky od  1 mesiaca bez rozdielu hmotnosti.

Ochranná   lehota

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale 2 roky.

Čas použiteľnosti po zriedení 4 hodiny.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať v chladničke pri teplote (2°C - 8°C). Chrániť pred svetlom

Balenie

 • 1x10 dávok,  5x10 dávok, 1x20 dávok, 5x20 dávok (pre subkutánnu aplikáciu).
 • 1x40 dávok,  5x40 dávok, 1x80 dávok, 5x80 dávok (pre bezihelnú aplikáciu).
 • 1x50 dávok,  5x50 dávok, 1x100 dávok, 5x100 dávok (pre aplikáciu prepichom ušnice).

Lyofilizovaná vakcína je dodávaná v 9 ml alebo 3 ml liekovkách. Zrieďovač A je dodávaný podľa

požadovaného množstva dávok a spôsobu aplikáce.

Lyofilizát

Zrieďovač A

Dávky

Aplikácia

Liekovka

(typ)

Množstvo obsahu

 

9 ml liekovka

(typ 6R)

se 2,6 ml lyofilizátu

 

9 ml

1.5 ml

100

Dvojvpich

9 ml

0.8 ml

50

Dvojvpich

20 ml

20 ml

20

s.c.

10 ml

10 ml

10

s.c.

20 ml

20 ml

80

Bezjehelně

10 ml

10 ml

40

Bezjehelně

 

3 ml liekovka

(typ Insulina

3ml)

s 1 ml lyofilizátu

 

20 ml

20 ml

20

s.c.

10 ml

10 ml

10

s.c.

9 ml

0.8 ml

50

Dvojvpich

3 ml

1 ml

1

s.c.

Jednodávkové balenia:

1x1 dávka subkutánne, 5x1 dávka subkutánne, 10x1 dávka subkutánne.

Zrieďovač A je priložený po 1 ml podľa požadovaného množstva dávok.


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390