SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NARKAMON 50 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky NARKAMON 50 mg/ml injekčný roztok

Ketamínový prípravok v 5% koncentrácii - injekčné anestetikum

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Ovca, Kôň, Pes, Koza, Mačka, Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Ketaminum (ut Ketamini hydrochloridum 57,70 mg ) 50 mg v 1 ml

Injekčný roztok. Číry bezfarebný roztok.

Cieľový druh

Kôň, teľa, ovca, koza, pes, mačka, mačkovité šelmy, opica, ľudoop, antilopa, jeleň, srnec, dravý vták, papagáj, holub, plaz, myš, potkan a morča.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Ako monoanestetikum na vyšetrenie mačiek pri diagnostických a kratších chirurgických výkonoch  do 15 minút trvania s výnimkou výkonov v hltane a tam, kde sa nevyžaduje myorelaxácia. V kombinácii s trankvilizérmi, injekčnými alebo inhalačnými anestetikami pre väčšinu stredných aj náročnejších výkonov.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Neuplatňuje sa.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Ketamín zvyšuje účinok tubokurarínu. Barbituráty a narkotiká účinok ketamínu predlžujú.

Ketamín je možné kombinovať s väčšinou bežných anestetík, myorelaxancií a látok používaných na premedikáciu.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Závisí od druhu zvieraťa, spôsobu podávania a od požadovanej hĺbky znecitlivenia. Pôsobenie ketamínu je možné všetkým domácim zvieratám predĺžiť opakovaným podávaním 1/3 až ½ východzej dávky pri prvých príznakoch prebudenia.

Kôň: iba v kombinácii s trankvilizérmi. Najpoužívanejšie kombinácie pre veľmi krátke výkony na ležiacom pacientovi:

Xylazín 1,1 mg/kg živej hmotnosti pomaly intravenózne, po nastúpení výrazného účinku sedatíva sa v odstupe 2 minút podáva ketamín v dávke 2,2 mg/kg živej hmotnosti rýchlo intravenózne. K spontánnemu uľahnutiu (kontraindikované je násilné položenie pomocou pút) dochádza za 45 sekúnd až 3 minúty. Trvanie je individuálne a značne rozdielne od 4 do 30 minút.

Teľa, ovca, koza: Atropín 0,1-0,2 mg/kg živej hmotnosti intramuskulárne, za 10 až 15 minút 10 mg/kg ž.hm. ketamínu intramuskulárne.

Pes: Ketamín v kombinácii so xylazínom je najrozšírenejší spôsob na dosiahnutie celkového znecitlivenia psa.

Všeobecné dávkovanie:

Atropín 0,05 mg/kg ž.hm. + xylazín 1-2 mg/kg ž.hm. + ketamín 10-20 mg/kg ž.hm. súčasne alebo postupne intramuskulárne. Pre pacientov brachycefalických (plemená so skrátenou lebkou), s vyššou hmotnosťou, starých a so zhoršeným celkovým stavom sa volia dávky pri spodnej hranici. Znecitlivenie nastupuje za 5-10 minút a trvá 20-30 minút. Pre väčšie a veľké plemená psov: atropín 0,05 mg/kg + xylazín 1-1,5 mg/kg ž.hm. súčasne intramuskulárne.  Za 5-10 minút pomaly intravenózne 1% roztok ketamínu v dávke 2 mg/kg ž.hm. Anestézia nastupuje po dokončení injikovania ketamínu a trvá 10-15 minút.

Mačka: Na dosiahnutie sedatívneho účinku  5-10 mg/kg ž.hm. pri nebolestivých vyšetreniach a ošetreniach. Na celkové znecitlivenie  20-25 mg/kg. ž.hm.  intramuskulárne.  Za 5-10 minút nastupuje výrazná analgézia (stav bez bolesti), trvajúca 20-40 minút. Iba pre  zákroky nevyžadujúce relaxáciu. Na zníženie percenta vedľajších ketamínových prejavov a na dosiahnutie relaxácie sa odporúča nasledujúci postup: atropín 0,05 mg/kg ž.hm. + xylazín 0,5 mg/kg ž.hm. subkutánne (event. diazepan 0,25-0,5 mg/kg ž.hm. intramuskulárne). Za 15-20 minút ketamín 10-15 mg/kg intramuskulárne.

Mačkovitá šelma: xylazín 1-2 mg/kg ž.hm., ketamín 2-4 mg/kg , ketamín (samostatne) 7-8 mg/kg ž.hm.

Opica: ketamín (samostatne) 8-10 mg/kg ž.hm.

Ľudoop: xylazín 0,5-1 mg/kg ž.hm., ketamín 3-5 mg/kg ž.hm.

Antilopa, jeleň, srnec: xylazín 1-3 mg/kg ž.hm., ketamín 2-7 mg/kg ž.hm.

Dravý vták: 15-30 mg/kg ž.hm.

Papagáj: 20 mg/kg ž.hm.

Holub: 20-40 mg/kg ž.hm.

Plaz: 50-100 mg/kg ž.hm.

Myš: 125-200 mg/kg ž.hm. intraperitoneálne

Potkan: 80-130 mg/kg ž.hm. intraperitoneálne

Morča: 100-200 mg/kg ž.hm. (v kombinácii s xylazínom 25-100 mg/kg ž.hm.)

Ketamín sa aplikuje intramuskulárne alebo intravenózne. Na obmedzenie salivácie sa odporúča podať atropín.

Ochranná (-é) lehota (-y)

Mäso 24 hodín, mlieko bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

2 roky.

Po prvom otvorení (1. aplikácii) 28 dní.

Balenie

50 ml.