SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Oestrophan 0,25 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Oestrophan 0,25 mg/ml injekčný roztok

Hormonálny prípravok s luteolytickým účinkom.

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Kôň, Hovädzí dobytok, Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Jeden ml injekčného roztoku obsahuje:

Cloprostenolum (vo forme sodnej soli) 250 µg

Injekčný roztok. Číry takmer bezfarebný roztok bez viditeľných častíc.

Cieľový druh a kategória zvierat

Kravy, jalovice, prasnice, kobyly.

Indikácie pre cieľový druh

Biotechnické

Hovädzí dobytok - synchronizácia a vyvolanie ruje u jalovíc a kráv;

prasnice - indukcia pôrodov;

kobyly - prerušenie normálnej a patologickej gravidity (v prvej polovici gravidity);

Terapeutické

Funkčné poruchy vaječníkov, pospartálny a postservisný anestrus (tichá ruja, nepravidelný a anovulačný cyklus, perzistujúce žlté teliesko, luteálna cysta). Postpeurperálne ochorenie maternice, endometritídy, pyometry. Prerušenie normálnej a patologickej gravidity (v jej prvej polovici).

Kombinovaná terapia folikulárnych cýst (od 10. dňa po podaní HCG alebo LHRH, po zistení pozitívnej ovariálnej odpovede); indukcia pôrodov.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Nepoužívať počas celej gravidity s výnimkou indikovaných prípadov; liek nemá negatívny vplyv na priebeh ani kvalitu laktácie.          

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Vyvolanie a synchronizácia ruje:

Hovädzí dobytok – 2 ml lieku (0,50 mg účinnej látky) 2 krát v odstupe 10 dní. Prvá dávka lieku sa aplikuje v ľubovoľnej fáze pohlavného cyklu (u kráv v období 40 – 60 dní po pôrode). 11. deň po prvej aplikácii sa podá druhá dávka, 14. deň (72 –76 hodín po druhej aplikácii) sa vykoná inseminácia (bez ohľadu na vonkajšie príznaky ruje) s nasledovnou reinsemináciou (15. deň). Každému použitiu lieku na vyvolanie synchronizácie ruje u hovädzieho dobytka musí predchádzať vyšetrenie pohlavných orgánov. Predpokladom pre zaradenie zvierat do skupín je fyziologický stav pohlavných orgánov, u jalovíc telesná aj pohlavná vyspelosť.

Funkčné poruchy vaječníkov:

Hovädzí dobytok - aplikujú sa 2 ml lieku, inseminácia pri prvej ruji. Ak sa nedostaví ruja, opakuje sa aplikácia 11. deň po prvej aplikácii s nasledovnou insemináciou po 72 – 76 hodinách, event. reinsemináciou. Pri terapii folikulárnych cýst sa aplikujú 2 ml lieku jednorazovo, najskôr 10. deň po podaní HCG alebo LHRH po zistení pozitívnej ovariálnej odpovede. Ruja sa dostaví 3. deň po aplikácii lieku Oestrophan® 0,25 mg/ml injekčný roztok.

Postpuerperálne ochorenia maternice:

Hovädzí dobytok - aplikujú sa 2 ml lieku, podľa potreby sa liečba môže doplniť intrauterinnou aplikáciou penových preparátov, event. výplachom (najlepšie súčasne s aplikáciou), 11. deň opakovaná aplikácia, 14. deň inseminácia a 15. deň reinseminácia.

Prerušenie gravidity:

Hovädzí dobytok: 2 ml lieku (ďalšie ošetrenie podľa klinického stavu)

Prasnice: Jednorazová dávka 0,7 ml lieku (0,175 mg účinnej látky) sa aplikuje od 111. dňa gravidity. Väčšina indukovaných pôrodov sa dostaví do 40 hodín po aplikácii s vyvrcholením medzi 24. – 35. hodinou.

Kobyly: Jednorazová aplikácia 1 ml lieku (0,25 mg účinnej látky). U cyklujúcich kobýl sa aplikuje v čase od 5. do 13. dňa po ruji. Najvhodnejším časom na pripustenie je 4. – 6. deň po aplikácii.

Spôsob podania

Hovädzí dobytok: intramuskulárne, prípadne submukózne v polovičnej dávke.

Prasnice, kobyly: intramuskulárne.

Ochranné lehoty

Mäso: 1 deň

Mlieko: 0 hodín.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia maximálne do 28 dní.

Podmienky a spôsob  uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.Uchovávať mimo dosahu detí.

Balení

10 x 2, 1 x 10 ml