SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

ORNIMIX Clone B1+H120, lyofilizát na prípravu suspenzie pre kuru domácu

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ORNIMIX Clone B1+H120, lyofilizát na prípravu suspenzie pre kuru domácu

Lyofilizovaná vakcína na aktívnu imunizáciu kurčiat proti newcastleskej chorobe hydiny a infekčnej bronchitíde typu Massachusetts

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hydina
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

Jedna vakcinačná dávka obsahuje:

Liečivá látka:
 • Paramyxovírus pseudopestis avium, kmeň Bio 52: NDV B1  min. 106,0 EID50 − max. 107,5 EID50
 • Vírus bronchitidis infectiosae avium, kmeň Bio 53: IBV H120  min. 103,0 EID50 − max. 104,8 EID50
Pomocné látky:
 • Lyofilizačné médium

Indikácia:

Na aktívnu imunizáciu kurčiat  proti newcastleskej chorobe hydiny a infekčnej bronchitíde typu Massachusetts.
Na prevenciu infekcie a mortality spôsobených vírusom newcastleskej choroby  a vírusom infekčnej bronchitídy.

Nástup imunity:

Imunita proti newcastleskej chorobe nastupuje najneskôr do 14 dní a proti infekčnej bronchitíde do 7 dní po primovakcinácii, materské protilátky nemajú negatívny vplyv na účinnosť vakcinácie.
Po sprejovej a okulonazálnej primovakcinácii trvá imunita minimálne 6 týždňov a po perorálnej primovakcinácii 4 týždne.

Doba trvania imunity:

Po revakcinácii pretrváva imunita minimálne 6 týždňov. Úroveň imunity proti newcastleskej chorobe možno po revakcinácii hodnotiť na základe sérologického vyšetrenia.

Kontraindikácie:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.  Nepoužívať u zvierat, ktoré vykazujú príznaky ochorenia.

Nežiaduce účinky:

Postvakcinačné reakcie sa môžu vyskytnúť najmä pri nevhodnej aplikácii vakcíny sprejom, pretože jemné mikrokvapôčky (zahmlenie aerosólom) spôsobujú vdychovanie vakcinačného vírusu do dolných ciest dýchacích a následne vznik respiratórneho ochorenia.

Cieľový druh zvierat:

Kura domáca – kurčatá od jedného dňa veku.

Dávkovanie pre každý druh, cesty a spôsob podania:

Individuálna okulonazálna aplikácia:

Lyofilizovaná vakcína sa rozpustí v sterilnom solvens (napr. voda na injekciu).Vakcína sa aplikuje bežným kvapkadlom na sliznicu očnej spojivky alebo na nostrilu jednotlivým vtákom, pričom treba zabezpečiť, aby zviera kvapku nasalo vdýchnutím.

Hromadná sprejová aplikácia:

Na rozpustenie vakcíny sa použije destilovaná voda alebo chladná čistá voda bez zvyškov chlóru a železa. Na vakcináciu sa požíva zariadenie určené výhradne na tento účel vytvárajúce kvapôčky s priemerom 30 až 100 μm. Pre jednodenné kurčatá sa 1000 dávok rozpustí v objeme 200 − 250 ml a dýzu rozstrekovača treba nastaviť tak, aby vytvárala „hrubý sprej“ = drobné kvapôčky padajúce ako jemný dážď. Pre staršiu hydinu sa 1000 dávok rozpustí v jednom litri vody a dýza rozstrekovača sa nastaví tak, aby vytvárala jemné kvapôčky. Vakcinačný roztok sa rozstrekuje rovnomerne vo vzdialenosti 30 až 50 cm nad príslušným počtom kusov pri tlmenom osvetlení.

Hromadná aplikácia do pitnej vody:

Odporúča sa vakcinovať kurčatá od 4. dňa po vyliahnutí, keď je predpoklad spoľahlivého príjmu vakcinačnej dávky v pitnej vode. Vakcína sa podáva ráno, to jest v čase, keď je hydina najviac smädná. Vakcína sa podáva v závislosti od veku rozpustená v takom množstve pitnej vody, ktoré hydina vypije do 2 hodín.

Revakcinácia sa robí každých 6 týždňov po prvom okulonazálnom alebo sprejovom podaní a po 4 týždňoch od prvého perorálneho podania vakcíny. Ďalšia vakcinácia sa robí každých 6 týždňov. V oblastiach s endemickým výskytom newcastleskej choroby sa odporúča revakcinovať v 4-týždenných intervaloch  a pred znáškou sa odporúča použiť inaktivovanú vakcínu proti newcastleskej chorobe a infekčnej bronchitíde hydiny. 

Pokyny pre správne podanie:

Obsah antiseptických a dezinfekčných prostriedkov, prítomnosť chlóru a železa vo vode použitej na rozpustenie vakcíny má negatívny vplyv na vakcinačný vírus a nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť vakcíny. Aktivitu vírusu možno potencovať pridaním kravského odstredeného mlieka v množstve 50 ml, resp. sušeného mlieka v množstve 2 g na liter vakcinačného roztoku. Technické zariadenie určené na aplikáciu vakcíny vrátane napájača treba udržiavať v čistom stave, prosté stop detergentov a dezinfekčných činidiel.

Zvláštne opatrenia pri použití u zvierat

Možno vakcinovať iba zdravú hydinu.

Zvláštne opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám

Pri vakcinácii sa treba vyvarovať vírusovej expozície a pri sprejovej aplikácii používať ochranné okuliare a masku. Po ukončení vakcinácie treba umyť a dezinfikovať ruky. Použité vybavenie treba umyť a zvyšky vakcíny inaktivovať účinným dezinfekčným prostriedkom, resp. pôsobením tepla (varom  a pálením).

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí. Skladovať v chladničke (2 až 8°C).

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky
Doba použiteľnosti po prvom otvorení balenia: ihneď spotrebovať
Doba použiteľnosti po rozpustení: do 3 hodín

Zvláštne upozornenie:

Pri všetkých postupoch súvisiacich s podaním prípravku používajte obvyklé aseptické opatrenia.

Vakcinačné vírusy newcastleskej choroby hydiny kmeň Bio 52: NDV B1  a infekčnej bronchitídy kmeň Bio 53: IBV H120 sa po aplikácii v organizme vakcinovaných kurčiat množia a rozširujú. Po niekoľkých dňoch po vakcinácii sa vakcinačné vírusy v obmedzenej miere vylučujú do prostredia, kde sa môžu rozšíriť na ďalšie vnímavé zvieratá. Bezpečnostné štúdie potvrdili, že vakcinačné vírusy sú pre cieľové zvieratá bezpečné a pasážovaním na cieľovom zvierati nedochádza k zvýšeniu ich virulencie a nevyvolávajú klinické príznaky ochorenia. Preto v súvislosti s vakcináciou netreba prijímať zvláštne veterinárne a zootechnické opatrenia.

Nie sú dostupné  informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny pri súbežnom podaní s inou

vakcínou. Preto bezpečnosť a účinnosť pri súbežnom podaní s iným prípravkom (v ten istý deň alebo

v rôznom čase) sa nepotvrdila. 

Nemiešať s inou vakcínou/imunologickým prípravkom.

Veľkosti balenia:

 • 200 dávok, 500 dávok, 1000 dávok, 2 500 dávok, 5000 dávok
 • 10 x 200 dávok, 10 x 500 dávok, 10 x 1000 dávok, 10 x 2 500 dávok, 10 x 5000 dávok