SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekčný roztok

Hormonálny prípravok

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Pes, Koza, Kôň, Ošípaná, Ovca
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Liečivá látka:
  • Oxytocinum  5,0 IU
Pomocné látky:
  • Hemihydrát chlorbutanolu  4,0 mg

Indikácia:

Ako podporný prostriedok pri pôrode: primárna a sekundárna ochabnutosť kontrakcií a urýchlenie vypudzovacej fáze pôrodu.

V puerperálnom období: ochabnutosť  svalstva maternice: stimulácia involúcie v prípade zadržania lôžka a poklesu maternice (podáva sa hneď po pôrode alebo cisárskom reze a opakuje sa po 2 až 4 hodinách), odstránenie patologického obsahu maternice, endometritída, pyometra.

Agalaxia v dôsledku poruchy spustenia mlieka u všetkých cieľových druhov. Odstránenie reziduálneho mlieka a toxického materiálu z vemena po pôrode a počas terapie pri infekčných mastitídach kráv.

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri komplikovanom pôrode (príliš veľkom plode, abnormálnej polohe plodu, torsio uteri a pod.).
Nepoužívať pri nedostatočnom uvoľnení krčka maternice pri pyometre.
Nepoužívať v prípade hypertenzie svalstva maternice.

Nežiaduce účinky:

Hyperkontrakcie, v prípade predávkovania kŕče maternice, pretrhnutie maternice.

Vysoké dávky oxytocínu môžu najmä u ošípaných spôsobiť pôrodný spazmus maternice, ktorý môže vyústiť do dlhšie trvajúceho vrhu, zvýšiť hypoxiu vrhnutých prasiatok a viesť k zníženiu počtu živo narodených prasiatok.

Cieľový druh zvierat:

Kravy, kobyly, ovce, kozy, prasnice, suky.

Dávkovanie pre každý druh, cesty a spôsob podania:

Dávkovanie:
Kravy

Nečinnosť maternice, spustenie mlieka, mastitída, involúcia maternice: 20 – 40 IU (i. m. alebo s. c.),
2,5 – 10 IU (i. v.).

Kobyly

Nečinnosť maternice: 20 – 40 IU (i. m. alebo s. c.), 2,5 – 10 IU (i. v.).
Zadržanie placenty: 10 – 20 IU (i. m. alebo s. c.).
Spustenie mlieka, involúcia maternice: 40 IU (i. m. alebo s. c.), 10 IU (i. v.)

Ovce, kozy

Nečinnosť maternice: 10 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i.v.).
Spustenie mlieka, involúcia maternice: 10 – 20 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i. v.).

Prasnice

Nečinnosť maternice, involúcia maternice, retencia placenty, spustenie mlieka: 10 – 30 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 – 2,5 IU (i. v.).

Suky 

Nečinnosť maternice, involúcia maternice, retencia placenty, spustenie mlieka 2 – 10 IU (i. m. alebo s. c.), 0,5 IU (i. v.) 

Pokyny pre správne podanie:

Prípravok možno aplikovať intramuskulárne (i. m.), subkutánne (s. c.) alebo intravenózne (i. v.). Pre vnútrožilovú infúziu možno prípravok zriediť fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy.

Pri pôrodných indikáciách je možná pomalá intravenózna aplikácia, ďalej podkožná alebo vnútrosvalová aplikácia. Preferuje sa opakované podanie malých dávok pred jednou veľkou dávkou. U oviec by sa mala uprednostniť vnútrosvalová aplikácia.

Pomalá intravenózna aplikácia sa používa na vyvolanie ejekcie reziduálneho mlieka a na vypudenie zadržanej placenty. Pri intravenóznej aplikácii malých dávok by sa mal príslušný produkt zriediť väčším množstvom fyziologického roztoku.

Ak sa oxytocín používa pri vedení pôrodu, treba skontrolovať, či je krčok maternice dilatovaný, aby nedošlo k úhynu plodu alebo ruptúre maternice.

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí.
Skladovať v chladničke (2° až 8 °C)
Chrániť pred mrazom.
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete.
Doba použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 28 dní

Zvláštne upozornenie:

Ošetrované zvieratá by nemali byť vystresované, lebo epinefrín pri strese môže znížiť účinok oxytocínu. Neodporúča sa používať exogénny oxytocín ako riadiaci nástroj na zvýšenie produkcie mlieka.

Tento prípravok by sa mal podávať pri dodržaní všeobecných hygienických zásad a správnej klinickej praxe.

Prípravok treba podávať opatrne, aby nedošlo k náhodnému sebapoškodeniu injekčne aplikovaným prípravkom. V prípade náhodného samopodania ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Tehotné ženy by sa mali vyhnúť manipulácii s liečivým prípravkom.

Ďalšie informácie:

Interakcie s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcií:  Oxytocín je neúčinný, ak sa podáva krátko po beta2-adrenergných agonistoch. Prostaglandín F2alfa a oxytocín sa vzájomne posilňujú v účinkoch na maternicu.

Inkompatibility: Nie sú známe.

Farmakodynamické vlastnosti:

Oxytocín je prirodzene sa vyskytujúci nonapeptid, ktorý sa uvoľňuje zo zadného laloku hypofýzy. Oxytocín vykazuje uterotonickú aktivitu a podporuje ejekciu mlieka. Fyziologicky významná je najmä stimulácia svaloviny maternice pri pôrode. Táto stimulácia sa realizuje aktiváciou MAP (mitogén aktivujúci proteín) kinázy prostredníctvom G proteínu buniek myometria. Stimuláciou oxytocínom ďalej dochádza k uvoľňovaniu prostaglandínu E2 bunkami amniónu, čo je taktiež významné pri iniciácii pôrodu.

Oxytocín ďalej akútne stimuluje sekréciu prostaglandínu PGF2α bunkami endometria, čo u nebrezivých zvierat navodzuje luteolýzu. Tento účinok oxytocínu je sprostredkovaný jeho väzbou na membránové receptory a aktiváciou fosfolipázy C, čo vedie k spusteniu intracelulárnej kaskády reakcií vedúcich k mobilizácii kyseliny arachidónovej z membránových fosfolipidov. Mobilizovaná kyselina arachidónová je oxygenovaná na prostaglandín PGH2 prostredníctvom prostaglandín H2 endoperoxidsyntetázy PGHS-2 a potom konvertovaný na PGF2α PGF syntetázou. Účinkom oxytocínu dochádza k zvýšeniu koncentrácie PGHS-2 mRNA, čo taktiež ovplyvňuje sekréciu PGF2α. Tento prostaglandín, podobne ako prostaglandín E2, ovplyvňuje kontraktilitu myometria.

Farmakokinetické údaje:

Pri intravenóznej aplikácii je nástup účinku oxytocínu u všetkých cieľových druhov veľmi rýchly (do 20 – 30 sekúnd) a doba pôsobenia krátka (5 – 10 minút). Polčas rozpadu je cca 20 minút v závislosti od liečeného druhu.

Pri intramuskulárnom a subkutánnom podaní je doba nástupu účinku  5 až 10 minút a doba účinku sa pohybuje medzi 20 – 30 minútami. Počas nasledujúcich 20 minút potom účinnosť klesá.

Pri stimulácii ejekcie mlieka je nástup účinku pomerne rýchly a v priemere sa do 3 minút po aplikácii z vemena ejekuje ¾ objemu vemena.

Balenie:

50 ml

Doba použiteľnosti:

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky