SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

PARVOSIN-OL injekčná emulzia pre ošípané

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky PARVOSIN-OL injekčná emulzia pre ošípané

Vakcína proti parvoviróze ošípaných inaktivovaná

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 2 ml:

Aktívna látka:
 • Parvovírus suis inact. ≥ 4 log2 *) *) titer HI protilátok v sére morčiat  po aplikácii ¼ objemu dávky vakcíny  
Pomocné látky:
 • Formaldehyd roztok 36 – 38 % max. 0,0042 ml
 • Tiomersal max. 0,2 mg
 • Lipoidný adjuvans ad 2 ml

Indikácia:

Na preventívnu vakcináciu prasníc, prasničiek a kancov proti parvoviróze ošípaných.

Kontraindikácie:

Klinicky choré prasatá a prasatá, u ktorých je podozrenie na chorobu.

Interakcie:

Nie sú známe

Spôsob podania:

2 ml, intramuskulárne

Dávkovanie:

Prasničky a prasnice:
 • Primovakcinácia − jedna vakcinačná dávka 2 − 4 týždne pred pripustením. Ďalšia pravidelná vakcinácia vždy jednou vakcinačnou dávkou 2 − 4 týždne pred pripustením.
Kance:
 • Primovakcinácia − jedna vakcinačná dávka minimálne 2 týždne pred pripustením. Na udržanie imunity sú nutné revakcinácie vždy jednou vakcinačnou dávkou aplikovanou do 6 mesiacov.

Nežiaduce účinky:

Po vakcinácii možno očakávať primerané lokálne reakcie, ktoré samovoľne zmiznú do 2 až 3 týždňov.
Prípravok patrí do skupiny vírusových inaktivovaných vakcín, ktoré bežne nespôsobujú nežiaduce účinky. V prípade anafylaktoidnej reakcie sa odporúča symptomatická liečba.
Neodporúča sa zabiť ošípané na účel konzumácie do 10 dní po vakcinácii z dôvodu výskytu miestnej reakcie.

Balenie:

 • 50 ml
 • 100 ml

Špeciálne upozornenie:

Pre používateľov:

Tento prípravok obsahuje minerálny olej. Náhodná injekcia/náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom môže spôsobiť silné bolesti a opuchy, najmä po injekčnom podaní do kĺba alebo do prsta, a vo vzácnych prípadoch môže viesť k strate postihnutého prsta, keď nie je rýchlo poskytnutá lekárska pomoc.

Ak u vás došlo k náhodnému injekčnému podaniu prípravku, vyhľadajte lekársku pomoc, aj keby išlo len o malé množstvo, a so sebou si vezmite príbalové informácie.
Ak bolesti trvajú viac ako 12 hodín po lekárskej prehliadke, opäť sa obráťte na lekára.

Pre lekárov:

Tento prípravok obsahuje minerálny olej. Hoci bolo injekčne aplikované malé množstvo, náhodné injekčné podanie tohto prípravku môže vyvolať intenzívny opuch, ktorý môže končiť napr. ischemickou nekrózou a dokonca aj stratou prsta. Odborné, rýchle chirurgické ošetrenie je nevyhnutné a môže si vyžadovať včasné chirurgické otvorenie a výplach miesta, kam bola injekcia podaná, hlavne ak je zasiahnutá pulpa prstu alebo šľacha.

Zvláštne upozornenie:

Obal a zvyšky prípravku treba likvidovať podľa platných predpisov.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C. Vakcína nesmie zamrznúť.
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt

Exspirácia:

24 mesiacov, po prvom otvorení 10 hodín