SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Pasorin – OL injekčná emulzia pre králiky

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Pasorin – OL injekčná emulzia pre králiky

Vakcína proti pasteurelóze králikov inaktivovaná.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Králik
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml obsahuje:

Pasteurella multocida serotyp A, D inaktivovaná suspenzia  – min. 1 . 1010 CFU

Injekčná emulzia.

Biela olejová emulzia s ľahko roztrepateľným sedimentom

Cieľový druh

Králiky od 4 týždňov života.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na  imunizáciu zdravých králikov od 4 týždňov života proti pasterelóze.

Špecifické protilátky proti sérotypom A, D Pasteurella multocida vytvorené po vakcinácii pretrvávajú po dobu 6 mesiacov. Nástup a trvanie imunity nebol preukázaný čelenžným (infekčným) pokusom.

Použitie počas gravidity, laktácie,  znášky

V období od 14 dní po vakcinácii  do 14 dní po revakcinácii sa môže u samíc znížiť % oplodnenosti o 15%. Iné negatívne vplyvy na graviditu a laktáciu neboli pozorované.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Subkutánne.

Dávka:

Králiky od 4. do 6. týždňa života - 0,5 ml.

Králiky od 7. týždňa života - 1 ml.

Vakcinačná schéma:

Primovakcinácia:
  • prvá injekcia (0,5 ml)  vo veku 4 týždňov
  • druhá injekcia (1 ml) vo veku 7 týždňov
  • tretia  injekcia (1 ml) v 10. týždni života (chovné králiky)

Revakcinácia: Ďalšia pravidelná imunizácia vždy jednou vakcinačnou dávkou (1 ml) raz za 6 mesiacov.

Pri primovakcinácii starších králikov sa imunizácia vykoná dvakrát v intervale troch týždňov, ďalšie pravidelné imunizácie sa opakujú jednou vakcinačnou dávkou raz za 6 mesiacov.

Pred aplikáciou je potrebné vakcínu zohriať pri izbovej teplote na teplotu 15 – 25°C a obsah liekovky pretrepať.

Ochranná lehota

Mäso 10 dní.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 rok.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: do 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na  uchovávanie

Uchovávať a prepravovať pri teplote 2 až 8°C. Nezmrazovať. Chrániť pred svetlom.

Balenie: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml, 1 x 500 ml.