SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PESTORIN, injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky PESTORIN, injekčná suspenzia

Vakcína proti hemoragickému onemocnění králíků

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Králik
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Složení - 1 ml:

  • Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio  organorum) - min. 128 HA
Pomocné látky:
  • Adjuvans: Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorbci  
  • Excipiens: Fyziologický roztok pufrovaný, saponin, Formaldehyd 35% roztok, Thiomersal.

Léková forma:

Injekce

Způsob účinku:

Po aplikaci antigenu obsaženého ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti hemoragickému onemocnění králíků.        

Indikace:

K ochrannému očkování zdravých králíků proti virovému hemoragickému onemocnění - moru králíků. Zvířata se vakcinují ve věku od 10 týdnů. Jestliže epizootologická situace vyžaduje vak­cinaci před dosažením tohoto věku (ne však dříve jak v 6 tý­dnech), je nutná revakcinace za 1 měsíc.

Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine za 10 dnů a přetrvává 1 rok.

U chovných králíků se doporučuje každoroční revakcinace.

Indikační skupina:

Veterinaria - pharmaceutica

Kontraindikace:

Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Interakce:

Nejsou známy

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy

Způsob podání:

Před upotřebením nutno obsah lékovky protře­pat.

Balení:

5 x 1 dávka, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml

Specialní upozornění:

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

Inkompatibilita:

Kombinace vakcín - souběžně se subkutánní  aplikací vakcíny proti moru je možno provést jakoukoliv aplikaci vakcíny proti myxomatóze živé MXT (dle přiložené příbalové informace pro vakcínu proti myxomatóze) vyráběnou ve společnosti Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané.
Vakcíny nelze vzhledem k odlišnému charakteru smísit.

Skladování:

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 oC. Vakcína nesmí zmrznout!
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty:

Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzu­mace do 7 dnů po vakcinaci, z důvodu možnosti výskytu místní reakce.

Exspirace:

24 měsíců. Použitelnost po prvním otevření je 10 hodin.