SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

POLYGLOB injekčný roztok pre psy

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky POLYGLOB injekčný roztok pre psy

Homológny imunoglobulín proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, laryngotracheitíde a parainfluenze psov

Typ prípravku: Antiséra, globulíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie:

 • Immunoglobulinum contra Febris contagiosae canis min. 160 VNA50
 • Immunoglobulinum contra Parvovirosis canis min. 1024 HIU
 • Immunoglobulinum contra Hepatitis contagiosae canis min. 160 VNA50
 • Immunoglobulinum contra Laryngotracheitis canis min. 160 VNA50
 • Immunoglobulinum contra Parainfluensis canis min. 64 HIU 

Pomocné látky:

 • Thiomersalum 0,01 %
 • PBS ad 1 ml

ATC klasifikácia:

Q107AM Vet. imunoglobulíny

Prípravok obsahuje špecifické homológne protilátky proti vírusu psinky, parvovirózy, hepatitídy, laryngotracheitídy a parainfluenzy psov. Po parenterálnej aplikácii sa vytvára pasívna imunita, ktorej rýchlosť nástupu a dĺžka trvania závisí od spôsobu aplikácie a veľkosti podanej dávky.

Prípravok možno aplikovať intramuskulárne a intravenózne.

Pri i. v. aplikácii dochádza k okamžitému nástupu pasívnej imunity a najvyššiemu využitiu aplikovaných imunoglobulínov.

Pasívne podané imunoglobulíny sú v organizme ošetrených zvierat metabolicky degradované v polčase 8,5 až 10 dní.

Lieková forma:

Injekčný roztok

Indikácia:

Podporná terapia a pasívna imunoprofylaxia psov chorých alebo ohrozených psinkou, parvovirózou, hepatitídou, laryngotracheitídou a parainfluenzou.

Vysoké hladiny protilátok umožňujú zabrániť vzniku týchto ochorení alebo zmierniť ich priebeh.

Dôležitým faktorom pre úspešnosť použitia je včasnosť aplikácie preparátu.

Indikačná skupina:

97 Veterinaria immunopraeparata

Kontraindikácie:

Opakovaná aplikácia prípravku môže vyvolať alergickú až anafylaktickú reakciu.
Prípravok je kontraindikovaný najmä pri preventívnom použití u senzibilizovaných zvierat a pri nástupe alergických a anafylaktických reakcií pri opakovanom použití.

Interakcie:

Nie sú známe interakcie s inými liečivými prípravkami.
V prípade, že v období do 7 dní od poslednej aplikácie prípravku prebehne vakcinácia, je nevyhnutná  revakcinácia.

Spôsob podania a dávkovanie:

Liečebná dávka je 0,4 ml  na 1 kg hmotnosti liečeného zvieraťa a je aplikovaná denne až do zlepšenia zdravotného stavu, maximálne po dobu 5 dní.
Preventívna dávka je 0,4 ml na 1 kg hmotnosti a je aplikovaná opakovane v intervale 48 hodín.
Prípravok možno aplikovať i. v., i. m.
Intravenózna aplikácia navodzuje okamžitý nástup pasívnej imunity a zaisťuje najvyšší stupeň dostupnosti podaných imunoglobulínov.

Nežiaduce účinky:

Opakovaná aplikácia prípravku môže vyvolať alergickú až anafylaktickú reakciu.
V prípade vzniku anafylaktoidných reakcií ihneď použiť prípravky s antihistamínovým účinkom (adrenalín, kalcium alebo iné).

Balenie:

1 x 5 ml, 5 x 5 ml

Špeciálne upozornenie:

Pred aplikáciou treba liekovku pretrepať a temperovať na teplotu 25 − 37 °C.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 − 8 °C.

Ochranné lehoty:

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Exspirácia:

24 mesiacov. Po prvom otvorení 10 hodín.
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390