SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

POLYPLEUROSIN APX PLUS IM injekčná emulzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky POLYPLEUROSIN APX PLUS IM injekčná emulzia

Vakcína proti pleuropneumónii ošípaných na intramuskulárnu aplikáciu

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 9 − min. 5,6 x 109

 • Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2 − min. 5,6 x 109
 • Pasteurella multocida sérovar A − min. 5,2 x 109
 • Pasteurella multocida sérovar D − min. 2,8 x 109
 • Bordetella bronchiseptica − min. 4,0 x 109
 • Apx I toxín − min. 1,5 µg
 • Apx II toxín − min. 1,5 µg
 • Apx III toxín − min. 1,5 µg
 • Tiomersal, emulsio olei, fyziologický roztok

Lieková forma:

Injekčný roztok

ATC klasifikácia:

Q15AA Vet. vakcíny

Indikácia, Mechanizmus účinku:

Na imunizáciu prasiatok a prasníc v chovoch doteraz prostých alebo s výskytom pneumónií vyvolaných pôvodcami Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica.

Vakcína obsahuje bakteriálne antigény A. pleuropneumoniae, P. multocida, B. bronchiseptica a toxoidy Actinobacillus pleuropneumoniae Apx I, Apx II a Apx III. Tieto antigény po parenterálnej aplikácii vyvolajú tvorbu špecifických protilátok, ktoré chránia pred vypuknutím aktinobacilovej
pleuropneumónie a poskytujú ochranu aj pred najčastejšími sekundárnymi bakteriálnymi pľúcnymi patogénmi, ktoré zhoršujú klinický priebeh ochorení. Novonarodené prasiatka od vakcinovaných prasníc sú pasívne chránené proti pneumóniám kolostrálnou imunitou po dobu 14 – 21 dní. U vakcinovaných prasiatok nastupuje aktívna imunita po 14 dňoch od revakcinácie a trvá 6 mesiacov.
Vakcína obsahuje inaktivované baktérie a toxíny, ktoré sa postupne vstrebávajú z miesta aplikácie.

Indikačná skupina:

Veterinárny imunopreparát

Kontraindikácie:

Prebiehajúce akútne a horúčkové ochorenia.

Interakcie:

Nie sú známe

Nežiaduce účinky:

Po aplikácii sa môže objaviť mierna apatia a somnolencia, ktoré do niekoľkých hodín zmiznú; u prasiat, ktoré boli vakcinované po nakŕmení, môže dôjsť k zvracaniu. Na mieste aplikácie môžu vo svalovine ojedinele vzniknúť drobné fibrózne ložiská. Pri kontrole mäsa zabitých ošípaných treba odstrániť zmenené tkanivo.

Spôsob podania a dávkovanie:

Imunizácia prasiatok:
 • prasiatka sa vakcinujú dávkou 1,0 ml i. m.
 • Primovakcinácia od 6 týždňov veku.
 • Revakcinácia po 2 − 3 týždňoch.
Imunizácia prasníc:
 • prasnice sa vakcinujú dávkou 1,0 ml i. m.
 • Iniciálna vakcinácia 6 až 4 týždne pred pôrodom.
 • Vakcinácia po 2 − 3 týždňoch, najneskôr však 2 týždne pred pôrodom.
 • Ďalšia revakcinácia: pravidelne, 3 až 2 týždne pred každým ďalším pôrodom.

V prípade, že obdobie medzi dvoma pôrodmi presiahne 8 mesiacov, treba znovu urobiť iniciálnu vakcináciu a revakcináciu.

Spôsob podania: intramuskulárne, najlepšie do paraaurikulárnej oblasti

Balenie:

 • 100 ml v sklenenej liekovke
 • 250 ml v plastovej liekovke

Špeciálne upozornenie:

Pred upotrebením treba obsah liekovky temperovať na izbovú teplotu a pretrepať. Doba použiteľnosti po prvom otvorení: 7 dní.
Obal a zvyšky prípravku treba likvidovať podľa platných predpisov.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C. Vakcína nesmie zamrznúť!
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt

Exspirácia:

18 mesiacov, po prvom otvorení 10 hodín