SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

REMOPHAN 75 µg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky REMOPHAN 75 µg/ml injekčný roztok

Hormonálny liek s luteolytickým účinkom.

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie – 1 ml:

Dexkloprostenol 75µg (sodná soľ dexkloprostenolu)

Injekčný roztok. Číry, bezfarebný roztok

Cieľový druh

Hovädzí dobytok - jalovice, kravy. Ošípané – prasnice.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Biotechnické
 • synchronizácia a vyvolanie ruje u jalovíc a kráv
 • synchronizácia pohlavného cyklu darkýň a príjemkýň v programe prenosu ranných embryí dobytka
 • indukcia pôrodu u prasníc
Terapeutické
 • Hovädzí dobytok –  funkčné poruchy vaječníkov, postpartálny a postservisný anestrus (tichá ruja, nepravidelný a anovulačný cyklus, perzistujúce žlté teliesko, luteálna cysta).
 • Postpuerperálne ochorenie maternice, endometritídy, pyometra. Prerušenie normálnej a patologickej gravidity (v prvej polovici gravidity).
 • Kombinovaná terapia folikulárnych cýst (10. – 14. deň po podaní LHRH, po zistení pozitívnej ovariálnej odozvy

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Liek je určený u gravidných zvierat k navodeniu straty ochrany gravidity a tým vyvolaniu pôrodu.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Hovädzí dobytok: synchronizácia ruje – 2 ml lieku pro toto (0,15 mg účinnej látky). Pri synchronizácii ruje sa po stanovení žltého telieska (6. – 18. deň cyklu) podľa príznakov nastupujúcej ruje vykonáva inseminácia za 70 – 120 hodín po aplikácii. V prípade, že nedošlo k ruji, je možné aplikáciu zopakovať 11. deň po prvej aplikácii. U darkýň embryí sa podáva 3. deň od počiatku superovulačnej prípravy (ranná dávka 2 ml pro toto, večerná 2 ml pro toto). Pri liečbe funkčných porúch ovárií sa inseminácia vykonáva pri prvej ruji vyvolanej aplikáciou lieku; ak sa nedostaví ruja, je možné aplikáciu 11. deň zopakovať. Pri kombinovanej terapii folikulárnych cýst sa REMOPHAN 75µg/ml injekčný roztok aplikuje 10. – 14. deň po podaní LH-RH (Dirigestran inj., Supergestran inj.) na základe zistenia pozitívnej ovariálnej odozvy. Pri liečbe postpuerperálnych ochorení maternice sa aplikácia opakuje s odstupom 10 dní, inseminácia sa vykonáva zásadne až po druhej aplikácii.

Prasnice: jednorazová dávka (za ucho) 1 ml lieku pro toto (75 μg účinnej látky) sa aplikuje od 111. dňa gravidity. Väčšina indukovaných pôrodov sa dostaví medzi 19. – 30. hodinou po aplikácii.

Spôsob podania: intramuskulárne.

Ochranné  lehoty

Mäso a orgány : 24 hodín

Mlieko: 4 hodiny

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 14 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred mrazom.

Uchovávajte injekčnú liekovku v krabičke, aby bola chránená pred svetlom.

Balenie

 • krabička obsahujúca 10 injekčných fľaštičiek s obsahom 2 ml roztoku
 • krabička obsahujúca 20 injekčných fľaštičiek s obsahom 2 ml roztoku
 • krabička obsahujúca 10 injekčných fľaštičiek s obsahom 4 ml roztoku
 • krabička obsahujúca 1 injekčnú fľaštičku s obsahom 10 ml roztoku
 • krabička obsahujúca 5 injekčných fľaštičiek s obsahom 10 ml roztoku
 • krabička obsahujúca 5 injekčných fľaštičiek s obsahom 20 ml roztoku

Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390