SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Rhinisin DNT injekčná suspenzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Rhinisin DNT injekčná suspenzia

Vakcína proti sípavce ošípaných s obsahom dermonekrotoxického toxoidu.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

2 ml (1 dávka) obsahuje:

  • Pasteurella multocida typ D – dermonekrotoxický toxoid min. 2 μg
  • Bunečná suspenzia Bordetella bronchiseptica inactivata min. 1010 mikroorganizmov
  • Bunečná suspenzia Pasteurella multocida inactivata min. 1010 mikroorganizmov

Mliečne biela olejovitá suspenzia.

INDIKÁCIA(-E)

Na vakcináciu prasničiek a prasníc za účelom pasívnej imunizácie novorodených prasiatok proti atrofickej rhinitíde. Liek  je určený k profylaktickým účelom.

CIEĽOVÝ DRUH

Prasnice staršie ako 6 mesiacov.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPôSOB PODANIA LIEKU

2 ml bez ohľadu na hmotnosť zvieraťa,  hlboko intramuskulárne za uchom.

Vakcinačná schéma:

Imunizácia prasníc:

Základná vakcinácia - chovné prasnice a prasničky sa vakcinujú jednou dávkou 8-6 týždňov  pred pôrodom.

Revakcinácia 4 -2 týždne pred pôrodom.

Ďalšia revakcinácia sa prevedie jednou dávkou 3 až 2 týždne pred každým očakávaným pôrodom. V prípade, že obdobie medzi dvoma pôrodmi je dlhšie ako 8 mesiacov, je potrebné robiť znovu základnú vakcináciu.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote  2 až 8 °C,  chrániť pred svetlom, nezmrazovať.

Použiteľnosť po prvom otvorení: 24 hodín.

Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Balenie: 1x20 ml, 1x50 ml, 1x100 ml.