SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

ROKOVAC NEO injekčná emulzia

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ROKOVAC NEO injekčná emulzia

Vakcína proti rotavírusovým a enterálnym koli infekciám ošípaných.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie jednej vakcinačnej dávky - 2 ml:

Rotavirus suis inact.  pred inaktiváciou    105,0  - 106,0 TCID50
Escherichia coli inact. O101:K99 (F5)                                                                                  
Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)                                                                                  
Escherichia coli inact. O149:K88 (F4)  5,4 x 109,0 - 5,4 x 1010,0 CFU
Escherichia coli inact. K85:987P (F6)                                                                                  
Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41)

Adjuvansy:

Formaldehydi solutio 35 %, Thiomersalum

Pomocné látky:

Emulsio olei.

INDIKÁCIA(-E)

Na imunizáciu gravidných prasníc a prasničiek proti rotavírusovým a enterálnym koli infekciám, na navodenie kolostrálnej a laktogénnej imunity na ochranu ciciakov do odstavu.

CIEĽOVÝ DRUH

Gravidné prasnice a prasničky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPôSOB PODANIA LIEKU

Dávka - 2 ml, intramuskulárne.

Základná vakcinácia:

Prasničky a prasnice - aplikácia  2 injekcií s odstupom 2 až 4 týždňov, druhá injekcia najneskôr 2 týždne pred očakávaným pôrodom .

Revakcinácia:

Aplikácia 1 injekcie (2 ml) 4 až 2 týždne pred každým ďalším  očakávaným pôrodom.

Vakcinované prasnice odovzdávajú kolostrálnu imunitu ciciakom, ktoré sú chránené po dobu cicania od vakcinovanej matky proti antigénom prítomným vo vakcíne.

OCHRANNÁ LEHOTA

Bez ochrannej lehoty.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote 2 až 8 °C, v tme a suchu.

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Balenie               

 • 1 x 10 ml, 10 x 10 ml       
 • 1 x 20 ml, 10 x 20 ml       
 • 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
 • 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
 • 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml