SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

SERGON 500 IU/ml prášok na prípravu injekčného roztoku s rozpúšťadlom

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky SERGON 500 IU/ml prášok na prípravu injekčného roztoku s rozpúšťadlom

Hormonálny liek s obsahom sérového gonadotropínu.

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Ovca, Koza, Pes, Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml rekonštituovaného lieku obsahuje:

Gonadotropinum sericum equinum 500 IU

Prášok na prípravu injekčného roztoku s rozpúšťadlom.

Sivobiely až sivomodrý lyofilizát, po rozpustení číry prípadne slabo opalizujúci roztok zelenomodrej farby.

Cieľový druh

Krava, jalovica, prasnica, ovca, koza, suka, samica králika.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Anestrus, indukcia a synchronizácia ruje.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Nepoužívať počas celej gravidity. Na laktáciu matiek nemá použitie lieku vplyv.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

1) kravy a jalovice: 1000 – 3000 IU

2) prasnice: 500 – 1000 IU

Aplikačná schéma:

prasnice - navodenie pohlavného cyklu a zvýšenie počtu prasiatok vo vrhu (1. – 2. deň po                  estre)

 • tichá ruja (10. deň po odstave prasiatok)

prasničky - anestrus, tichá ruja (vek 8 – 10 mesiacov)

 • indukcia ruje (vek 6 mesiacov alebo 90 kg ž. hm. Inseminácia v prvej ruji nasledujúcej po liečbe. Pri inseminácii v 2. ruji bývajú  početnejšie vrhy.)

3) ovce a kozy: 500 IU (vhodné bezprostredne po vytiahnutí intravaginálnych tampónov)

4) suky: 250 – 500 IU

5) samice králikov: 25 – 50 IU (pripustenie 3. a 5. deň po aplikácii)

Spôsob podania: intramuskulárne alebo subkutánne.

Ochranná lehota

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po zriedení alebo rekonštitúcii lieku podľa návodu: 24 hodín pri teplote 2 až 8°C.

Balenie

 • 1 x 1000 IU + 1 x Zrieďovač A à   2 ml
 • 1 x 3000 IU + 1 x Zrieďovač A à   6 ml
 • 1 x 5000 IU + 1 x Zrieďovač A à 10 ml
 • 5 x 1000 IU + 5 x Zrieďovač A à   2 ml
 • 5 x 3000 IU + 5 x Zrieďovač A à   6 ml
 • 5 x 5000 IU + 5 x Zrieďovač A à 10 ml