SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

SERGON PG 400/200 IU lyofilizát na prípravu injekčného roztoku s rozpúšťadlom

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky SERGON PG 400/200 IU lyofilizát na prípravu injekčného roztoku s rozpúšťadlom

Hormonálny prípravok pre ošípané

Typ prípravku: Hormóny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie:

Lyofilizát:
 • Gonadotropinum sericum equinum 400 IU
 • Gonadotropinum chorionicum 200 IU
 • Mannitolum
 • Natrii dihydrogenophosphas dihydricus
 • Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus
Riediaci roztok (2 ml):
 • Natrii dihydrogenophosphas dihydricus
 • Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus
 • Aqua pro iniectione

Lieková forma:

Injekcia suchá (lyofilizovaná)

ATC klasifikácia:

QG03GA99

Terapeutická skupina:

Gonadotropíny

Indikácia:

Liečba anestra, indukcia ruje, synchronizácia brezivosti u prasníc a prasničiek.

Farmaceutická forma:

Prípravok je lyofilizovaná zmes humánneho choriového gonadotropínu (hCG) a sérového gonadotropínu brezivých kobýl (PMSG). Sérový gonadotropín pôsobí podobne ako folikuly stimulujúce hormón (FSH) a luteinizačný hormón (LH) a vyvoláva rast ovariálnych folikúl. Choriový gonadotropín pôsobí ako luteinizačný hormón (LH) a podporuje ovuláciu a rast žltého telieska. Kombinácia týchto hormónov vyvoláva u ošípaných fertilný rujový cyklus.

Sérový i choriový gonadotropín sa po intramuskulárnej aplikácii ľahko vstrebávajú. Po absorpcii pretrváva v plazme relatívne dlhú dobu zvýšená koncentrácia oboch gonadotropínov s polčasom biologického rozpadu cca 35 hodín pre PMSG, respektíve 27,3 − 54,9 hodín pre hCG. Po subkutánnom podaní PMSG/hCG sa dosiahne nižšia, avšak dlhšie trvajúca plazmatická hladina gonadotropínov, čo vedie k dosiahnutiu vyššej plazmatickej koncentrácie estrogénu a k indukcii ruje v 4. − 5. dni od aplikácie u väčšieho počtu zvierat. Tento efekt je podmienený odlišnou kinetikou hCG, keď po subkutánnej aplikácii dochádza k neskoršiemu dosiahnutiu jeho maximálnej koncentrácie a k predlženiu plazmatického polčasu. K degradácii gonadotropínov dochádza v pečeni a vylučujú sa najmä obličkami.

Kontraindikácie:

Nie sú známe

Interakcie:

Nie sú známe

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe

Spôsob podania a dávkovanie:

Pri jednodávkovom i viacdávkovom balení preniesť injekčnou striekačkou obsah liekovky s riediacim roztokom do liekovky s obsahom lyofilizovanej substancie. Pretrepať až do rozpustenia. Intramuskulárne alebo subkutánne aplikovať jednu dávku (2 ml) za ucho.

Aplikačná schéma:

Cieľový druh zvieraťa

Indikácia Indikácia
Prasnice Odštartovanie cyklu 0 - 2. deň po odstavení
Zvýšenie veľkosti vrhu 0 - 2. deň po odstavení
Anestrus/subestrus Přibližně 10. deň po odstavení
Prasničky Anestrus/subestrus Vo veku 8 - 10 mesiacov
Indukcia ruje Vo veku 5,5 až 6,5 mesiaca alebo pri hmotnosti 85 − 100 kg. Prasničky možno inseminovať pri prvom estre nasledujúcim po podaní. Ak sú inseminované až pri druhom estre po podaní, možno očakávať početnejší vrh.

Poznámka: Ruja sa prejaví po 3 − 6 dňoch od aplikácie.

Balenie:

Jednodávkové (v 3 ml liekovkách) i viacdávkové (v 20 ml a 50 ml liekovkách) balenia vždy obsahujú kombináciu liekovky s lyofilizovanou substanciou a liekovky s riediacim roztokom.

Jednodávkové balenia:

 • 5 x 1 dávka + 5 x 2 ml riediaceho roztoku
 • 10 x 1 dávka + 10 x 2 ml riediaceho roztoku

Viacdávkové balenia:

 • 5 x 5 dávok + 5 x 10 ml riediaceho roztoku
 • 5 x 10 dávok + 5 x 20 ml riediaceho roztoku
 • 6 x 20 dávok + 6 x 40 ml riediaceho roztoku

Liekovky s prípravkom sú uzavreté gumenou lyofilizačnou zátkou a hliníkovým uzáverom; liekovky s riediacim roztokom sú uzavreté gumenou prepichovacou zátkou a hliníkovým uzáverom.

Liekovky sú balené v skladacích papierových škatuľkách.

Ku každému baleniu sa prikladajú schválené príbalové informácie.

Špeciálne upozornenie:

Bežné zásady aseptickej práce s prípravkom. Špeciálne opatrenia nie sú potrebné.

Zvláštne upozornenie:

Príprava roztoku na aplikáciu: Lyofilizát sa rozpustí s trochou rozpúšťadla za stáleho trepania, po rozpustení sa pridá zvyšok rozpúšťadla.

Skladovanie:

Pri teplote 2 až 15 °C na suchom a tmavom mieste.
Zriedený roztok pri teplote 2 až 8 °C na suchom a tmavom mieste.

Ochranné lehoty:

Bez ochranných lehôt

Exspirácia:

3 roky. Zriedený roztok 12 hodín.


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390