SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TOP SPOT ON DOG L

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TOP SPOT ON DOG L

Roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 aplikátor (3 ml) roztoku obsahuje:

Liečivá látka

Permetrín  1950 mg

LIEKOVÁ FORMA

Roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on. Žltkastý, číry roztok.

Cieľové druhy zvierat

Psy (nad 30 kg).

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat 

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – blchám a kliešťom.

Kontraindikácie

Nepoužívať u mačiek, prípravok je pre ne toxický! Nepoužívať u šteniat mladších ako 3 týždne.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Interakcie s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcií

Nepoužívajte prípravok v kombinácii s inými insekticídnymi ektoparazitikami.

Podávané množstvo a spôsob podania

Len pre podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.
Psy nad 30 kg – obsah aplikátora (3 ml) sa nanesie na kožu v oblasti medzi lopatkami, stred chrbta a pri koreni chvosta u psov veľkých plemien.  

Spôsob podania

Aplikátor držte hrdlom nahor a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte aplikátor tak, aby sa celý obsah aplikátora vyprázdnil priamo na kožu. Nevtierať. Ak psy po ošetrení premoknú alebo sú šampónované, treba ošetrenie zopakovať. Interval medzi jednotlivými ošetreniami by mal byť aspoň 7 dní.
Po aplikácii sa odporúča po dobu 12 – 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami. Neodporúča sa ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa neodporúča po dobu 12 hodín zviera kúpať. Šampónovanie môže  negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku. 
Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití ektoparazitika z rovnakej skupiny s rovnakým spôsobom účinku.

Nežiaduce účinky

Na mieste aplikácie sa môže prechodne podráždiť koža. V týchto prípadoch zviera opláchnite vodou a chráňte ho pred prechladnutím. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Balenie

Priehľadný jednodávkový aplikátor z PE s odlamovacou špičkou (PE). Aplikátory sú po jednom vložené do zataveného vrecúška (PET-Al-PE). Vrecúška sú vložené do papierovej škatuľky.
Veľkosť balenia: 1, 3 alebo 10 aplikátorov. Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Skladovanie 

Chráňte pred svetlom. Chráňte pred chladom a mrazom.

Ochranné lehoty

Nie je určené pre potravinové zvieratá. 

Zvláštne opatrení pri použití u zvierat

Prípravok aplikovať len na povrch kože. Neaplikovať perorálne ani parenterálne. Vyhnúť sa podaniu prípravku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranené miesta). Je dôležité zaistiť aplikáciu prípravku na určené miesto a po aplikácii zabrániť olizovaniu miesta i vzájomnému olizovaniu zvierat. Vo výnimočných prípadoch u zvlášť citlivých jedincov môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože na mieste aplikácie. V týchto prípadoch zviera opláchnite vodou. 
Vzhľadom na možnosti zamorenia miesta pobytu zvierat blchami, treba toto prostredie pravidelne asanovať vhodným insekticídom.

Doba použiteľnosti

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky
Po otvorení vrecúška ihneď spotrebujte.

Pomocné látky

Butylhydroxyanizol (E320)  0,6 mg