SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TOP SPOT ON DOG M

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TOP SPOT ON DOG M

Roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie: 

1 aplikátor (2 ml) roztoku obsahuje:
Permetrín 1300 mg

LIEKOVÁ FORMA

Roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on.
Žltkastý, číry roztok.

Cieľové druhy zvierat

Psy (od 15 do 30 kg)

Spôsob účinku:

Prípravok sa aplikuje na kožu s cieľom dosiahnuť najmä lokálne účinky. Prípravok obsahuje dômyselnú kombináciu pomocných látok, ktoré vytvárajú systém umožňujúci absorbovať účinnú látku do horných vrstiev kože (stratum corneum, horní vrstva epidermis) a tu vytvoriť depotné ložisko. Prípravok sa potom z ložiska dlhodobo uvoľňuje. 
Jedna odporúčaná dávka prípravku TOP SPOT ON DOG M zaistí ochranu pred napadnutím kliešťami  až 4 týždne a pred napadnutím blchami až 3 mesiace.

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – blchám a kliešťom.

Kontraindikácie

Nepoužívať u mačiek, prípravok je pre ne toxický (pozri bod 4.4)!
Nepoužívať u šteniat mladších ako 3 týždne.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
Po aplikácii sa odporúča na 12 – 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami. Neodporúča sa ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa odporúča po dobu 12 hodín zviera nekúpať. Šampónovanie môže negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku.
Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom,
opakovanom použití ektoparazitika z rovnakej skupiny s rovnakým spôsobom účinku.

Interakcie s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcii

Nepoužívajte prípravok v kombinácii s inými insekticídnymi ektoparazitikami.

Podávané množstvo a spôsob podania

Iba pre podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.
Psy od 15 do 30 kg – obsah aplikátora (2 ml) sa nanesie na kožu v oblasti medzi lopatkami a na koreň chvosta u psov stredne veľkých plemien.

Spôsob podania 

Aplikátor držte hrdlom nahor a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte aplikátor tak, aby sa celý obsah aplikátora vyprázdnil priamo na kožu. Nevtierať.

Ak psy po ošetrení premoknú alebo sú šampónované, treba ošetrenie zopakovať. Interval medzi jednotlivými ošetreniami by mal byť aspoň 7 dní.

Nežiaduce účinky 

Na mieste aplikácie môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože. V týchto prípadoch zviera opláchnite vodou a chráňte ho pred prechladnutím. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Balenie

Priehľadný jednodávkový aplikátor z PE s odlamovacou špičkou (PE). Aplikátory sú po jednom vložené v zatavenom vrecúšku (PET-Al-PE). Vrecúška sú vložené v papierovej škatuľke.
Veľkosť balenia: 1, 3 alebo 10 aplikátorov. Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Skladovanie

Chrániť pred svetlom. Chrániť pred chladom a mrazom.

Ochranné lehoty

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Zvláštne upozornenie 

Tento prípravok je extrémne jedovatý pre mačky a jeho podanie mačkám môže viesť až k ich úhynu z dôvodu špecifickej fyziológie mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať určité látky vrátane permetrínu. Aby sa zamedzilo náhodnému kontaktu mačiek s prípravkom, psy po ošetrení udržujte oddelene od mačiek, dokým nie je miesto aplikácie suché. Treba zabezpečiť, aby česanie psov, ktorým sa v posledných 48 hodinách aplikoval tento prípravok, a mačiek prebehlo inou kefou z dôvodu možnej toxicity takto prenesenej látky pre mačky. Pri náhodnom použití rovnakej kefy vyhľadajte v prípade zmien správania mačky veterinárneho lekára. Presne dodržujte vhodnú veľkosť balenia. Pre malé psy a psy malých plemien je kontraindikované podanie prípravku Top spot on Dog M alebo Top spot on Dog L. Pre stredne veľké psy a psy stredných plemien je kontraindikované podanie prípravku Top spot on Dog L.

Doba použiteľnosti

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky. Po otvorení vrecúška ihneď spotrebujte.

Pomocné látky

Butylhydroxyanizol (E320)    0,4 mg


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390