SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TOP SPOT ON DOG S

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TOP SPOT ON DOG S

Roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie:

1 aplikátor (1 ml) roztoku obsahuje:
Permetrín 650 mg

Lieková forma 

roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on, žltkastý, číry roztok.

Cieľové druhy zvierat

Psy (do 15 kg)

Spôsob účinku:

Prípravok sa aplikuje na kožu s cieľom dosiahnuť najmä lokálne účinky. Prípravok obsahuje dômyselnú kombináciu pomocných látok, ktoré vytvárajú systém umožňujúci absorbovať účinnú látku do horných vrstiev kože (stratum corneum, horná vrstva epidermis) a tu vytvoriť depotné ložisko. Prípravok sa potom z ložiska uvoľňuje dlhodobo.
Jedna odporúčaná dávka prípravku TOP SPOT ON DOG S zaistí ochranu proti napadnutiu kliešťami až 4 týždne a proti napadnutiu blchami až 3 mesiace.

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – blchám a kliešťom

Kontraindikácie

Nepoužívať u mačiek, prípravok je pre ne toxický (pozri bod 4.4)! Nepoužívať u šteniat mladších ako 3 týždne. Nepoužívať u šteniat a psov s hmotnosťou nižšou ako 2 kg. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Interakcie s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcií

Nepoužívajte prípravok v kombinácii s inými insekticídnymi ektoparazitikami.

Podávané množstvo a spôsob podania

Iba pre podanie nakvapkaním na kožu – spot-on. Psy do 15 kg – obsah aplikátora (1 ml) sa nanesie na kožu v oblasti medzi lopatkami u psov malých plemien.

Spôsob podania

Aplikátor držte hrdlom nahor a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte aplikátor tak, aby sa celý obsah aplikátora vyprázdnil priamo na kožu. Nevtierať. Ak psy po ošetrení premoknú alebo sú šampónované, treba ošetrenie zopakovať. Interval medzi jednotlivými ošetreniami by mal byť aspoň 7 dní.

Nežiaduce účinky

Na mieste aplikácie sa môže prechodne objaviť podráždenie kože. V týchto prípadoch zviera opláchnite vodou a chráňte ho pred prechladnutím. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Balenie

Priehľadný jednodávkový aplikátor z PE s odlamovacou špičkou (PE). Aplikátory sú po jednom vložené v zatavenom vrecúšku (PET-Al-PE). Vrecúška sú vložené v papierovej škatuľke.
Veľkosť balenia: 1, 3 alebo 10 aplikátorov. Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Skladovanie

Chráňte pred svetlom. Chráňte pred chladom a mrazom.

Ochranné lehoty

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Zvláštne upozornenie

Presne dodržujte vhodnú veľkosť balenia. Pre malé psy a psy malých plemien je kontraindikované podanie prípravku Top spot on Dog M alebo Top spot on Dog L. Pre stredne veľké psy a psy stredných plemien je kontraindikované podanie prípravku Top spot on Dog L.
Po aplikácii sa odporúča na 12 – 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami. Neodporúča sa ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa neodporúča po dobu 12 hodín zviera kúpať. Šampónovanie môže negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku. Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití ektoparazitika z rovnakej skupiny s rovnakým spôsobom účinku.

Doba použiteľnosti

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky. Po otvorení vrecúška ihneď spotrebujte.

Pomocné látky

Butylhydroxyanizol (E320)  0,2 mg