SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TRICHOBEN AV Lyofilizát a rozpúšťadlo pre injekčnú suspenziu pre hovädzí dobytok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TRICHOBEN AV Lyofilizát a rozpúšťadlo pre injekčnú suspenziu pre hovädzí dobytok

Vakcína na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka k redukcii klinických príznakov dermatofytózy vyvolané dermatofytom Trichophyton verrucosum pre profylaktickú vakcináciu a na terapeutické použitie.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie v 1 ml

A/ Lyofilizát

Trichophyton verrucosum avirulentum kmeň TV-M-310 min. 3,125×106CFU, max. 8,75×106CFU

B/ Rozpúšťadlo

Riedidlo A 1 ml

Lyofilizát a rozpúšťadlo pre injekčnú suspenziu.

Vzhľad:

Lyofilizát: hubovitá hmota bielej až hnedej farby.

Rozpúšťadlo: číra bezfarebná kvapalina bez sedimentu.

Cieľový druh

Hovädzí dobytok od veku jedného dňa.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

K aktívnej imunizácii hovädzieho dobytka k redukcii klinických príznakov dermatofytózy vyvolanej dermatofytom Trichophyton verrucosum pre profylaktickú vakcináciu a pre terapeutické použitie.
Imunita vzniká do 1 mesiaca po revakcinácii a trvá minimálne jeden rok.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Pri vakcinácii zvierat, ktoré sa nachádzajú v inkubačnom štádiu choroby, môže dôjsť k vyvolaniu latentného ochorenia. Prechodne sa zhorší klinický stav, ale zvieratá sa väčšinou postupne zbavia trichofytických zmien na koži bez iných liečebných zásahov.

V chovoch je potrebné vakcínovať všetky ustajnené zvieratá. Rovnako je nutné doočkovávať po naskladnení všetky novo odstavené 1 – 2 mesačné teľatá a zvieratá prisunuté, pretože Trichophyton verrucosum je veľmi odolný a vo vonkajšom prostredí zvierat prežíva 6 – 8 rokov.

Použitie počas gravidity,  laktácie, znášky

Môže byť použitý počas gravidity.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Spôsob podania:

Intramuskulárne v krajine bedrovej alebo gluteálnej. Vakcinácia a revakcinácia musia byť vykonané vždy do opačnej polovičky tela. Odporúčame vykonávať vakcináciu do ľavej a revakcináciu do pravej polovičky tela.

Vzhľad nariedenej vakcíny: mliečna suspenzia so sivo-hnedým sedimentom, ktorý sa po dôkladnom pretrepaní rovnomerne rozptýli v suspenzii.

Dávkovanie:

Profylaktické aj liečebné:

  • teľatám od veku jedného dňa do troch mesiacov 2 x 2 ml
  • hovädziemu dobytku nad tri mesiace veku 2 x 4 ml

Interval medzi vakcináciou a revakcináciou je 5 – 14 dní.

Ochranná (-é)  lehota (-y)

Mäso a vnútornosti: 14 dni

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky
Čas použiteľnosti po zriedení alebo rekonštitúcii lieku podľa návodu: 2 hodiny

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 - 8° C).
Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom.

Charakter a zloženie vnútorného obalu

Krabička s 5 liekovkami lyofilizátu a 5 liekovkami 10 ml rozpúšťadla.
Krabička s 1 liekovkou lyofilizátu a 1 liekovkou 40 ml rozpúšťadla.
Krabička s 1 liekovkou lyofilizátu a 1 liekovkou 80 ml rozpúšťadla.