SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti trichofytóze koní

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

A) Lyofilizát
 • Trichophyton equinum  –  min. 4 . 106 CFU, max. 16 . 106 CFU
 • Izotonický roztok chloridu sodného
 • lyofilizačné médium
B) Solvens
 • Zrieďovadlo A - 1 ml

Lieková forma:

Injekcia suchá (lyofilizovaná).
Lieková forma určená na podanie − injekčný roztok na parenterálne použitie, ktorý vznikne zriedením lyofilizátu v priloženom Zrieďovadle A.

Indikačná skupina:

Veterinárny imunopreparát
U imunizovaných zvierat vzniká imunita celulárneho a čiastočne aj humorálneho typu. Imunita vzniká do 1 mesiaca po revakcinácii a trvá niekoľko rokov.

Indikácia:

Na profylaxiu a terapiu trichofytózy koní.

Kontraindikácie:

Iné imunoprofylaktické zákroky v období medzi prvou a druhou vakcináciou až do 20 dní po druhej (tretej) vakcinácii a tiež perorálne alebo parenterálne prípravky s antimykotickými účinkami a umiestnenie vakcinovaných zvierat medzi kone nakazené trichofytózou.

Interakcie:

Neodporúča sa súčasne s vakcináciou robiť perorálne alebo parenterálne ošetrenie antimykotickými prípravkami.

Nežiaduce účinky:

Pri vysokej fyzickej alebo tréningovej záťaži koní do 1 týždňa po vakcinácii a predovšetkým revakcinácii sa môžu objaviť bolestivé opuchy na mieste aplikácie vakcíny a znížený príjem potravy. Tieto zmeny samovoľne zmiznú do 5 až 7 dní. Výnimočne sa môže objaviť celková anafylaktoidná reakcia, spravidla do dvoch hodín od aplikácie vakcíny. V prípade vzniku anafylaktoidných reakcí ihneď použite prípravky s antihistamínovým účinkom (adrenalín, kalcium).

Spôsob podania:

Intramuskulárne do krčnej svaloviny alebo do svaloviny zadnej končatiny. Vakcináciu sa odporúča robiť do ľavej, revakcináciu do pravej polovice tela.

Dávkovanie:

Profylaktické:
 • žriebätám vo veku od štyroch do dvanástich mesiacov 2 x 2,5 ml
 • kone staršie ako 12 mesiacov 2 x 5 ml

Interval medzi vakcináciou a revakcináciou je 10 − 16 dní.

Liečebné:

U žriebät a koní starších ako 4 mesiace dvakrát 5 ml s intervalom 10 − 16 dní. Pri rozsiahlom postihnutí sa odporúča tretia aplikácia vakcíny v liečebnej dávke. 10 − 16 dní po revakcinácii.

Balenie:

5 x 5 ml, 1 x 50 ml

Špeciálne upozornenie:

Použité liekovky a pomôcky treba inaktivovať, nesmú zostať odložené v stajniach. Na inaktiváciu je vhodné použiť 2% roztok Ajatínu, 1% roztok kyseliny peroctovej (po dobu 4 hodín) alebo je možné tepelne inaktivovať (100 °C, 2 hodiny).

Zvláštne upozornenie:

Vakcínu treba spotrebovať do 2 hodín po zriedení.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C.
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Ochranné lehoty:

Mäso − 14 dní.

Exspirácia:

18 mesiacov