SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

TRICHOPELEN lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky TRICHOPELEN lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie s rozpúšťadlom

Vakcína proti trichofytóze kožušinových zvierat

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Kožušinové zvieratá
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

A) Lyofilizát
 • Trichophyton mentagrophytes min. 2 x 105 CFU
 • lyofilizačné médium
 • fyziologický roztok (0,8 % NaCl)
B) Solvens

Zrieďovadlo A - 1 ml

Lieková forma:

Injekcia suchá − lyofilizát.
Injekčný roztok na parenterálne použitie, ktorý vznikne zriedením lyofilizátu príslušným zrieďovadlom.

Indikačná skupina:

Veterinárny imunopreparát
U imunizovaných zvierat vzniká imunita celulárneho a čiastočne aj humorálneho typu. Imunita vzniká do 1 mesiaca po revakcinácii a trvá niekoľko rokov.

Indikácia:

Na profylaxiu a terapiu trichofytózy kožušinových zvierat.

Kontraindikácie:

Iné imunoprofylaktické zákroky v období 10 dní pred prvou vakcináciou až do 20 dní po druhej (tretej) vakcinácii. Perorálne prípravky s antimykotickými účinkami. Umiestnenie vakcinovaných zvierat medzi jedince nakazené trichofytózou.

V prípade nutnosti ošetrenia cieľových druhov antibiotickými prípravkami v období vakcinácie proti trichofytóze možno použiť penicilín, streptomycín, tylozín, tetracyklín alebo sulfonamid bez nebezpečenstva výrazného ovplyvnenia vzniku imunity proti trichofytóze.

Interakcie:

Neodporúča sa súčasne s vakcináciou ošetrenie perorálnymi antimykotickými prípravkami.

Nežiaduce účinky:

Po 7 až 14 dňoch od očkovania sa na mieste aplikácie môžu objaviť drobné povrchové šupinky s priemerom cca 1 cm, ktoré do 2 − 3 týždňov samovoľne zmiznú. Výnimočne sa môže objaviť celková anafylaktoidná reakcia, spravidla do 2 hodín po aplikácii vakcíny. V prípade vzniku anafylaktoidných reakcií ihneď použite prípravky s antihistamínovým účinkom (adrenalín, kalcium).

Spôsob podania:

Intramuskulárne do gluteálnej oblasti panvovej končatiny. Vakcináciu sa odporúča robiť do ľavej, revakcináciu do pravej polovice tela.
Vakcinujú sa strieborné a polárne líšky od veku 1 mesiaca, králiky od 6 týždňov, činčily od 2 mesiacov.

Dávkovanie:

Strieborné líšky, polárne líšky a králiky:

profylaktické dávky:

 • dvakrát 0,5 ml vakcíny

terapeutické dávky:

 • dvakrát 1 ml vakcíny

Činčily:

profylaktické dávky:

 • vek 2 až 3 mesiace − dvakrát 0,25 ml
 • vek nad 3 mesiace − dvakrát 0,5 ml

terapeutické dávky:

 • dvakrát 0,5 ml

Interval medzi vakcináciou a revakcináciou je 8 − 12 dní.

Balenie:

1 x 1 ml

Špeciálne upozornenie:

Použité liekovky a pomôcky treba inaktivovať, nesmú sa nechať odložené v chovných staniciach. Na inaktiváciu je vhodné použiť 2% roztok Ajatínu, 1% roztok kyseliny peroctovej (po dobu 4 hodín) alebo je možné tepelne inaktivovať (100 °C, 2 hodiny).

Zvláštne upozornenie:

Pri vakcinácii zvierat, ktoré sa nachádzajú v inkubačnom štádiu choroby, môže dôjsť k provokácii latentného ochorenia. Prechodne sa zhorší klinický stav, zvieratá sa však väčšinou postupne zbavia trichofytických zmien na koži bez iných liečebných zásahov.
Pred použitím sa lyofilizát zriedi priloženým Zrieďovadlom A. Vakcínu treba spotrebovať do 2 hodín po zriedení.
Pri očkovaní treba používať gumené rukavice.

Skladovanie:

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 až 8 °C.
Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Ochranné lehoty:

Mäso − 6 týždňov.

Exspirácia:

18 mesiacov, po zriedení 2 hodiny