SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

VITA E SELEN injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky VITA E SELEN injekčný roztok

Prevencia a terapia ochorení súvisiacich s karenciou vitamínu E a selénu, najmä svalovej dystrofie u mláďat hospodárskych zvierat; priaznivý vplyv na reprodukciu kráv

Typ prípravku: Doplnky stravy, vitamíny, minerálne prísady
Cieľový druh zvierat: Ovca, Ošípaná, Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml slabo opaleskujúceho injekčného roztoku obsahuje:

Liečivé látky:

  • Tocoferoli alfa acetas 25 mg
  • Natrii selenis 2,2 mg (zodpovedá 1 mg selenium)

Indikácia:

Prevencia a terapia ochorení súvisiacich s karenciou vitamínu E a selénu, najmä svalovej dystrofie u mláďat hospodárskych zvierat; priaznivý vplyv na reprodukciu kráv

Kontraindikácie:

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivé látky alebo na niektorú z pomocných látok.

Cieľový druh zvierat:

Jahňatá, teľatá, mladý dobytok, kravy, prasiatka.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania:

Jednorazové intramuskulárne podanie do krku.

Druh zvieraťa Dávka - preventívna Dávka - terapeutická
jahňa do veku 3 týždňov 1 ml pro toto 2 ml pro toto
jahňa od veku 3 týždňov 2 ml pro toto 4 ml pro toto
teľa, mladý dobytok 10 ml/100 kg ž. hm. 20 ml/100 kg ž. hm.
prasa 1 ml/10 kg ž. hm. 2 ml/10 kg ž. hm.
krava (3 týždne pred otelením) 20 ml pro toto 20 ml pro toto

Bežná dávka pre mláďatá hospodárskych zvierat (jahňa, teľa, mladý dobytok, prasa): preventívne 0,1 ml prípravku/kg ž. hm., t. j. 2,5 mg vitamínu E a 0,22 mg seleničitanu sodného, terapeuticky 0,2 ml prípravku /kg ž. hm., t. j. 5 mg vitamínu E a 0,44 mg seleničitanu sodného.

Bežná dávka pre kravu: 0,04 ml prípravku/kg ž. hm., t. j. 1 mg vitamínu E a 0,088 mg seleničitanu.

Veľké aplikačné objemy rozdeľte na viaceré miesta.

Ochranná lehota:

Mäso: 30 dní
Mlieko: bez ochranných lehôt

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí. Skladovať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom. Nepoužívať tento veterinárny liečivý prípravok po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete a škatuľke.

Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní

Zvláštne upozornenie:

Pred aplikáciou treba overiť predošlú liečbu (prípravky s obsahom selénu, suplementy kŕmnej dávky, lízy s obsahom selénu a pod.), aby nedošlo ku kumuláciu selénu.

Pred hromadnou aplikáciou treba urobiť skúšku znášanlivosti u 20 % zvierat zo stáda. Pozorovacia doba je 24 hodín. 

Použitie v období brezivosti, laktácie

Podanie prípravku v období brezivosti a laktácie je možné.

Interakcie

Protektívne pôsobí súčasné podávanie selénu s aminokyselinami (Met, Cys, L-Lys) a vitamínmi C a E.

Veľkosť balenia

1 x 50 ml, 1 x 100 ml