SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

XYLASED 20 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky XYLASED 20 mg/ml injekčný roztok

Sedatívum a anestetikum s obsahom xylazínu.

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Ovca, Koza
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml obsahuje:

Xylazinum hydrochloridum 23,3 mg (eqv. xylazinum 20,0 mg)

Injekčný roztok.Číry, bezfarebný roztok.

Cieľový druh    

Kone, hovädzí dobytok, psy, mačky.

Indikácie

Pes, mačka:

Sedácia. V kombinácii s ostatnými anestetikami na analgéziu, anestéziu a myorelaxáciu.

Kôň:

Na sedáciu a myorelaxáciu. V kombinácii s ostatnými anestetikami na analgéziu a anestéziu.

Hovädzí dobytok:

Na sedáciu, myorelaxáciu a analgéziu pri menších zákrokoch. V kombinácii s ostatnými anestetikami na anestéziu.

Použitie počas gravidity, laktácie

Xylazín nepoužívať v poslednej tretine gravidity.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Intravenózne, intramuskulárne, subkutánne.

Hovädzí dobytok:  0,016 - 0,1 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 0,08 - 0,5 ml lieku/100 kg ž.hm.) i.v.

0,05 - 0,3 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 0,25 - 1,5 ml lieku/100 kg ž.hm.) i.m.

Kôň: 0,60- 1,0 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 3,0 - 6,0 ml lieku/100 kg ž.hm.) i.v.               

Pes: 1,0 - 3,0 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 0,50 - 1,5 ml lieku/10 kg ž.hm.) i.v./i.m.                                 

Mačka:  2,0 - 4,0 mg účinnej látky/kg ž.hm. (t.j. 0,10 - 0,2 ml lieku/kg ž.hm.) i.m./s.c.

Na jednorazovú aplikáciu. V prípade potreby, podľa zváženia veterinárneho lekára a zdravotného stavu zvieraťa, sa môže dodatočne aplikovať 1/3 počiatočnej dávky na predĺženie účinku.

Ochranná lehota

Kone, hovädzí dobytok:

mäso a orgány: 0 dní

mlieko: 0 dní

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení ihneď spotrebovať.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Balenie:

1 x 10 ml, 1 x 50 ml.