SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biofel PCHR injekčná emulzia pre mačky

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente Biofel PCHR injekčná emulzia pre mačky

3.10.2019

Biofel PCHR injekčná emulzia pre mačky

Vakcína proti panleukopénii, herpesvírusovej a kalicivírusovej infekcii a besnote mačiek.

Použitie:

Mačky sa vakcinujú od veku 8 − 10 týždňov vakcínou Biofel PCH.
Revakcinuje sa v intervale 3 − 4 týždňov po primovakcinácii vakcínou Biofel PCHR. Vakcínu Biofel PCHR možno aplikovať vo veku od 3 mesiacov.
Protektívna imunita nastupuje po 2 − 4 týždňoch od revakcinácie a trvá jeden rok.
Ďalšie pravidelné revakcinácie vakcínou Biofel PCHR sa robia v 12-mesačných intervaloch.
Pred použitím treba obsah liekovky pretrepať.
Vakcinovať iba klinicky zdravé jedince v dobrom výživnom stave. Prípadná antiparazitárna liečba by mala predchádzať vakcinácii aspoň o 10 dní.

Dávkovanie a spôsob podania:

Dávka:

1 ml bez ohľadu na vek, hmotnosť a plemeno, najskôr však vo veku 3 mesiacov

Spôsob podania:

subkutánne, najlepšie v oblasti za lopatkou

Viac sa o tomto lieku dočítate v písomnej informácii.