SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Vernostný program

Hlavná stránka Vernostný program

Vernostný systém „Partneri Biovety“ je určený pre veterinárnych lekárov, členov KVL SR, ktorí od svojich distribútorov kupujú veterinárne lieky z produkcie spoločnosti Bioveta a.s.

Po zaregistrovaní do vernostného programu sú každému veterinári zriadené dve kontá:

  • Bodové konto (súčet bodového ohodnotenia zakúpených prípravkov spoločnosti Bioveta)
  • Zlatkové konto (počet zlatiek pridelených za výšku nákupov - 1 zlatka = 8.000 EUR bez DPH, 2 zlatky = 16.000 EUR bez DPH atď.)

Nákupom našich prípravkov sa Vám zvyšuje súčasne bodové aj zlatkové konto.