SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Pravidlá systému Partneri Biovety

Hlavná stránka Vernostný program Pravidlá

Pravidlá vernostného systému „Partneri Biovety“

 • Systém je založený na nákupe veterinárnych liekov a prípravkov výrobcu Bioveta, a.s, distribuovaných spoločnosťou BIOVETA SK, spol. s r.o. (priamym nákupom, alebo cez distribútorov Biopharm, Farmavet, Invet, Med-Art, Pharmacopola a Topvet) počas kalendárneho roka. Už nie je potrebné posielať faktúry poštou.
 • Každý účastník systému Partneri BIOVETY bude mať v našej spoločnosti otvorený Bodové konto a Zlatkové konto.
 • Heslo si veterinárny lekár vyžiada na adrese partner@bioveta.sk s uvedením mena, bydliska a čísla licencie v KVL.
 • Za každé odobraté balenie veterinárneho lieku alebo prípravku pripíšeme na Bodový účet veterinárnemu lekárovi stanovený počet bodov a na Zlatkové konto finančnú hodnotu.
 • Podľa počtu bodov má veterinárny lekár nárok na odber tovaru z ponuky našej spoločnosti.
 • Za zlatky si môže veterinárny lekár vybrať bonusovú odmenu priamo cez WEB na adrese http://partner.bioveta.sk/, alebo posle vyplneny poukaz na adresu uvedenú nižšie. Vybraná bonusová odmena bude veterinárnemu lekárovi fakturovaná za zvýhodnenú cenu 0,01 EUR + DPH.
 • Vyplnené objednávkové listy s uvedením Vášho distribútora poslať na adresu:

supuka@bioveta.sk

alebo

Bioveta SK spol. s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra