SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Registrácia

Hlavná stránka Vernostný program Registrácia

V prípade záujmu o zaradenie do systému Partneri Biovety pošlite kontaktný email na adresu partner@bioveta.sk s uvedením Vášho mena, adresy, čísla v KVL a telefónu, a do 10 dní dostanete emailom Výpis s bodovým ohodnotením odberov za predošlý kalendárny rok.