SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA PARTNEROM 23. STREDOEURÓPSKEHO BUIATRICKÉHO KONGRESU

Hlavná stránka Novinky Aktuality BIOVETA PARTNEROM 23. STREDOEURÓPSKEHO BUIATRICKÉHO KONGRESU

23.5.2024

BIOVETA PARTNEROM 23. STREDOEURÓPSKEHO BUIATRICKÉHO KONGRESU Česká buiatrická spoločnosť v spolupráci s Fakultou veterinárneho lekárstva Veterinárnej univerzity Brno, organizovala v brnianskom hoteli Atlantis v dňoch 23. až 27. apríla 2024 už 23. Stredoeurópsky buiatrický kongres. Bioveta bola partnerom tejto výnimočnej akcie, na ktorú sa zišli veterinári a vedci z celej Európy.

Kongres sa konal v čase, keď si Veterinárna univerzita Brno pripomínala 105. výročie svojho založenia. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kongres predstavoval platformu na stretnutie výskumných, pedagogických i praktických veterinárnych lekárov, ktorí sa zaoberajú zdravotnou problematikou prežúvavcov.

V odborných sekciách boli riešené otázky zdravia, produkcie, reprodukcie a welfare zvierat. S radosťou konštatujeme, že o tento kongres bol veľký záujem veterinárnych lekárov nielen z krajín strednej Európy. Do Brna zavítalo 260 delegátov a študentov z 25 krajín celého sveta. Súčasťou kongresu bol aj workshop venovaný problematike manažmentu zdravia kôz. Deväť hlavných prednášajúcich, vrátane Prof. Munashe Chigerwe z USA, sa venovalo problematike chorôb teliat, infekčných ochorení, mastitídam a metabolickým poruchám. Ďalšími zaujímavými kapitolami boli aktuálne novinky v oblasti reprodukcie, chirurgie, ochorení končatín a welfare prežúvavcov.

Na úvodné prednášky nadväzovalo 57 krátkych komuniké, 49 komuniké bolo prezentovaných vo forme posterov a súčasťou kongresu bola aj študentská sekcia, kde študenti magisterského a doktorandského štúdia prezentovali výsledky svojej výskumnej činnosti.

Posledný deň kongresu bol venovaný sociálnemu programu, ktorého súčasťou bola návšteva Veterinárnej univerzity Brno, Múzea J. G. Mendela, pivovaru Starobrno a hradu Špilberk.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B