SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Aktuality

Hlavná stránka Novinky Aktuality

24. GALAVEČER SLOVENSKÉHO TURFU

24. GALAVEČER SLOVENSKÉHO TURFU

14.12.2023

Spoločnosť Bioveta podporila víťazov ankety dostihovej sezóny 2023 na 24. Galavečere slovenského turfu, ktorý sa konal 10. 12. 2023 v Senci, a to ako partner najlepších koní v kategóriách BIOVETA NAJLEPŠÍ MÍLIAR a BIOVETA NAJLEPŠÍ ŠPRINTÉR.

Pomohli jsme OZ KONE ĽUĎOM

Pomohli jsme OZ KONE ĽUĎOM

6.3.2023

Stáva sa už takmer tradíciou, že spoločnosť Bioveta podporuje občianske združenia, ktoré pomáhajú zvieratám. Spolupráca medzi OZ KONE ĽUĎOM, veterinárnou klinikou a Biovetou je veľmi príjemná a hlavne prospešná. Každoročne sa snažíme z Biovety poskytnúť veterinárne prípravky a vakcíny pre opustené zvieratá. Tieto produkty sú následne po klinickom vyšetrení aplikované veterinárnym lekárom priamo v teréne, aby sa znížil stres a zabezpečila pohoda všetkým ošetreným zvieratám. Ďakujeme. Bioveta

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

12.11.2021

V polovici septembra si väčšina farmárov a chovateľov ani neuvedomila, že sa diskutovalo o možných obmedzeniach používania antibiotík u zvierat. Európsky parlament (EP) prerokoval návrh na úpravu existujúcich pravidiel o vyhradení niektorých antibiotík výlučne na použitie v humánnej medicíne. Ak by uznesenie výboru* Európskeho parlamentu získalo väčšinu hlasov, Európska komisia (EK) by bola vyzvaná, aby predložila zmenu na doplnenie uvedených pravidiel. Uznesenie cielilo okrem iného na lieky zo skupiny fluorochinolónov, cefalosporínov 3. a 4. generácie, polymyxínov a makrolidov. Vo všeobecnosti požadovala definovanie výnimočných podmienok, za ktorých by sa HRAM (antimikrobikum vyhradené pre ľudí) mohlo použiť u zvierat. Medzi spomínané skupiny antibiotík patrí množstvo liekov, bez ktorých by sa chovatelia a najmä zdravotný stav ich zvierat nezaobišli. Treba si uvedomiť, že na niektoré z týchto liekov už platia takzvané indikačné obmedzenia. Návrh uznesenia bol značne kritizovaný, okrem iného aj ​​zo strany EPRUMA (Európska platforma pre zodpovedné používanie liekov u zvierat) - skupiny veterinárov, farmárov, výrobcov veterinárnych liekov, výrobcov krmív, odborníkov z oblasti…

Nová linka na plnenie hormonálnych prípravkov

Nová linka na plnenie hormonálnych prípravkov

1.7.2021

Bioveta zahájila výrobu v novej prevádzke na plnenie hormonálnych prípravkov. Výroba po novom prebieha pomocou sústavy formulačných kotlov a izolátorovej technológie a to tzv. uzavretou technológiou Pomocou produktovodov je bulk následne prečerpaný na plniace linky a plnený do fľaštičiek alebo ampuliek. Ďalším pokrokom je umiestnenie lyofilizačného zariadenia v nadväznosti na plniacu linku. Táto investícia za cca 5 mil. Eur rovnako znížila riziko možných výpadkov na trhu, zaručí podstatné zvýšenie objemu výroby pri udržaní najvyššej možnej kvality produktov.

Pretrvávajúci opatrenia pre COVID-19

Pretrvávajúci opatrenia pre COVID-19

29.9.2020

Vážení kolegovia, vzhľadom v pretrvávajúcim opatreniam pre COVID-19 nebudeme mať možnosť sa v najbližších dňoch stretnúť na tradičných akciách V. Kongrese veterinárnych asociácií – Farm Animals a ani na Regionálnych veterinárnych dňoch.

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

22.12.2019

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a klientom za doterajšiu úspešnú spoluprácu a prajeme pevné zdravie, veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku.

IV. kongres veterinárnych asociácií

IV. kongres veterinárnych asociácií

14.10.2019

Produktový manažér, doktor Zajíc, prijal pozvanie na IV. kongres veterinárnych asociácií, kde ako reprezentant Biovety prednášal v buiatrickej sekcii.

Bioveta podporila 62. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Bioveta podporila 62. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

13.5.2019

Bioveta podporila 62. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa konala na UVLF v Košiciach hodnotnými poukazmi vo všetkých piatich kategóriách. Oceneným srdečne gratulujeme.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

24.12.2018

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a klientom za doterajšiu úspešnú spoluprácu a prajeme pevné zdravie, veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku.

Akútny pacient vo veterinárnej praxi

Akútny pacient vo veterinárnej praxi

26.2.2018

Dňa 24.02.2018 sa v Košiciach konal seminár " Akútny pacient vo veterinárnej praxi " Bioveta SK sa zúčastnila aktívne vlastnou prednáškou " farmakovigilancia", ktorú odprednášal MVDr. Jauraj Salaj, PhD.

18. Celoslovenský veterinárny ples

18. Celoslovenský veterinárny ples

23.2.2018

Spoločnosť Bioveta SK, Nitra bola jedným zo sponzorov 18.Celoslovenského veterinárneho plesu, ktorý organizovala Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v priestoroch spoločenskej dvorany PALACE - kúpele Sliač v piatok 19.01.2018

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

15.12.2017

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a klientom za doterajšiu úspešnú spoluprácu a prajeme pevné zdravie, veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku.