SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA ROMANIA NA SYMPÓZIU V BUKUREŠTI

Hlavná stránka Novinky Aktuality BIOVETA ROMANIA NA SYMPÓZIU V BUKUREŠTI

15.4.2024

BIOVETA ROMANIA NA SYMPÓZIU V BUKUREŠTI Sympózium na tému "NOVÉ KLINICKO - LIEČEBNÉ POSTUPY V MANAŽMENTE CHORÔB HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT", Bukurešť 29.3.2024

V nadväznosti na tradíciu minulých rokov sa spoločnosť Bioveta Romania aktívne podieľa na školení študentov fakúlt veterinárneho lekárstva v Rumunsku. Dňa 29. marca 2024 sme mali možnosť byť prítomní na Fakulte veterinárneho lekárstva v Bukurešti na sympóziu s témou "NOVÉ KLINICKO - TERAPEUTICKÉ POSTUPY V MANAŽMENTE CHORÔB HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT". Akcie sa zúčastnili študenti 6. ročníka magisterského stupňa. Počas štyroch hodín sa študenti zúčastnili dvoch prezentácií zameraných na hlavné choroby vyskytujúce sa v chovoch ošípaných a hovädzieho dobytka v Rumunsku, vrátane predstavenia troch noviniek sortimentu Bioveta, a.s., a to Biosuis ParvoEry L(7), Biobos Respi 5 a Ketoprofen Bioveta 100 mg/ml a ich použitie v praxi.

Naše poďakovanie za sprostredkovanie patrí prorektorovi Prof. Mario Codreanovi a jeho tímu.

 

     

     Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B