SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA ROMANIA POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI S FAKULTOU VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA V TEMEŠVÁRI

Hlavná stránka Novinky Aktuality BIOVETA ROMANIA POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI S FAKULTOU VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA V TEMEŠVÁRI

19.4.2024

BIOVETA ROMANIA POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI S FAKULTOU VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA V TEMEŠVÁRI Naše partnerstvo s FMV Temešvár pokračuje a vyjadrujeme našu trvalú snahu byť študentom čo najbližšie v prospech ich budúcej špecializácie v odbore.

Dňa 10. marca 2024 sme my, spoločnosť BIOVETA ROMANIA, prostredníctvom regionálneho zástupcu Dr. Luciana Dumitrescu, mali to potešenie pozvať študentov posledných ročníkov na sympózium organizované spoločne s Fakultou veterinárneho lekárstva z Temešvári, kde sme diskutovali na nasledujúcu zaujímavú tému: „MANAGEMENT CHORÔB OŠÍPANÝCH – NOVÉ TRENDY V ŠPECIFICKEJ PROFYLAXI“, ktorá zahŕňa uvedenie dvoch noviniek, a to Biosuis ParvoEry L(7) a Ketoprofen Bioveta 100 mg/ml.

 

 

   

   Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B