SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA SA ZÚČASTNILA SEMINÁROV V PAKISTANE

Hlavná stránka Novinky Aktuality BIOVETA SA ZÚČASTNILA SEMINÁROV V PAKISTANE

19.5.2024

BIOVETA SA ZÚČASTNILA SEMINÁROV V PAKISTANE V dňoch 4. – 13. mája navštívil náš oblastný riaditeľ MVDr. Jiří Neužil Pakistan. Išlo o dlho pripravovanú akciu nášho distribútora, firmy SNAM, z mesta Lahore. Prednáškové turné začalo v meste Karáčí, kde prebehol seminár o vakcinácii a imunológii psov a mačiek za účasti 146 miestnych veterinárov z tohto najväčšieho mesta krajiny.

Pripravený program seminárov pokračoval v pakistanskom meste Hajdarábád s veterinármi zaoberajúcimi sa hydinou. Predstavené boli nielen naše ORNI vakcíny, ale Dr. Neužil sa v rámci svojej prednášky zameral na inf. bronchitídu, pretože v najbližších mesiacoch by mala byť v Pakistane zaregistrovaná vakcína Biovety Ornibron H120 + D274.

Z juhu krajiny sa náš oblastný riaditeľ následne letecky presunul do mesta Gujranwala, kde opäť prebehol seminár o vakcinácii psov a mačiek, ktorý sa opäť tešil veľkému záujmu miestnych veterinárov, až bola sála najväčšieho hotela v meste preplnená.

Posledný seminár prebehol v meste Lahore, sídle nášho distribútora v krajine firmy SNAM. Seminár bol zaujímavý predovšetkým tým, že sa tu stretli dve skupiny veterinárov. A to mladí aj starší kolegovia, ktorí väčšinou organizujú akcie oddelene. Akcia sa tešila opätovne veľmi vysokej návštevnosti, ktorá dosiahla účasť 150 veterinárov.

Otázky sa väčšinou týkali liečby a prevencie parvovirózy psov a serovarov leptospiróz. Početné boli aj otázky na zabezpečenie teplotného režimu vakcín, pretože v tejto dobe denná teplota v Pakistane dosahovala až 42 °C. Prekvapili aj otázky týkajúce sa boreliózy a samozrejme najväčšieho problému – besnoty.

Záverom patrí poďakovanie organizátorovi návštevy, firme SNAM, pretože logisticky, časovo aj finančne usporiadať štvoricu veľkých akcií v jednom týždni nebolo určite jednoduché. Taktiež návštevy kliník, ktoré si často nezadajú s klinikami európskeho typu i úrovne, boli veľmi prínosné pre ďalšie smerovanie využívania výrobkov Biovety v Pakistane.

     Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B