SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA UKRAJINA OSOBNE ZÚČASTNENÁ NA KONFERENCIÁCH V ĽVOVE

Hlavná stránka Novinky Aktuality BIOVETA UKRAJINA OSOBNE ZÚČASTNENÁ NA KONFERENCIÁCH V ĽVOVE

27.3.2024

BIOVETA UKRAJINA OSOBNE ZÚČASTNENÁ NA KONFERENCIÁCH V ĽVOVE V dňoch 20. a 21. marca 2024 sa konali na Ukrajine v meste Ľvov dve konferencie veterinárnych lekárov, zootechnikov, riaditeľov družstiev a farmárov, ktorú organizoval časopis Fermer.

Prvá konferencia mala názov "Moločnaja ferma" a venovala sa problematike chovu hovädzieho dobytka v súčasných, neľahkých a vojnových podmienkach v krajine. Na tejto konferencii vystúpil náš oblastný riaditeľ MVDr. Jiří Neužil s prednáškou na tému možností vakcinácie prípravkami Bioveta a.s., prevažne zamerané na novo zaregistrované prípravky BioBos Respi 5 a BioBos RCC. Tiež na možnosti využitia markerových vakcín pri eliminácii ochorenia IBR.

Druhý deň sa na rovnakom mieste konala konferencia "Svinokomplex". Na tomto fóre vystúpil s prednáškou MVDr. Jozef Zajac, Ph.D. na tému uplatnenia prípravkov Bioveta pri kontrole reprodukcie prasníc a tiež o využití ultrazvuku pri kontrole gravidity. Dr. Neužil a Dr. Zajac boli jediní zahraniční účastníci na uvedených podujatiach, ktorí predniesli svoje referáty osobne. Ostatní zahraniční účastníci prednášali iba on-line. Z reakcie pléna jasne vyplynulo, že osobná účasť prednášajúcich je vždy hodnotená veľmi pozitívne.

Firma Bioveta Ukrajina bola tiež jedným zo sponzorov akcie a mala stánok vedľa nášho distribútora, firmy Evrovet na oboch akciách. Pretože išlo o ojedinelú akciu v tomto neľahkom roku, účasť bola hojná zo všetkých, aj vzdialených, častí Ukrajiny.

 

   Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B