SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Spoločnosť Bioveta riadi v Čechách inovácie najlepšie

Hlavná stránka Novinky Aktuality Spoločnosť Bioveta riadi v Čechách inovácie najlepšie

4.5.2015

Spoločnosť Bioveta riadi v Čechách inovácie najlepšie Súťaž Best Innovator 2014 o najlepšie riadenie inovácií vo firmách, ktorú usporadúva globálna konzultantská spoločnosť A. T. Kearney, hodnotí riadenie inovačných procesov a spôsob uvádzania inovácií na trh. Víťazom druhého ročníka súťaže Best Innovator 2014, ktorá hodnotí riadenie inovačného procesu, sa v kategórii malých a stredných podnikov stala naša spoločnosť.

„Firma bez vývoja nových prípravkov a inovácií je firmou bez budúcnosti a takú by som riadiť nechcel”, hovorí  Ing. Libor Bittner CSc., ktorý 19. 11. 2014 prevzal v Prahe pre spoločnosť Bioveta, a.s. prvú cenu v súťaži Best Innovator 2014 v kategórii podnikov s ročným obratom do 1,1 miliardy korún za dlhodobé uvádzanie nových prípravkov na trh v ČR a zahraničí.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B