SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

Hlavná stránka Novinky Aktuality ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

12.11.2021

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ V polovici septembra si väčšina farmárov a chovateľov ani neuvedomila, že sa diskutovalo o možných obmedzeniach používania antibiotík u zvierat. Európsky parlament (EP) prerokoval návrh na úpravu existujúcich pravidiel o vyhradení niektorých antibiotík výlučne na použitie v humánnej medicíne. Ak by uznesenie výboru* Európskeho parlamentu získalo väčšinu hlasov, Európska komisia (EK) by bola vyzvaná, aby predložila zmenu na doplnenie uvedených pravidiel. Uznesenie cielilo okrem iného na lieky zo skupiny fluorochinolónov, cefalosporínov 3. a 4. generácie, polymyxínov a makrolidov. Vo všeobecnosti požadovala definovanie výnimočných podmienok, za ktorých by sa HRAM (antimikrobikum vyhradené pre ľudí) mohlo použiť u zvierat. Medzi spomínané skupiny antibiotík patrí množstvo liekov, bez ktorých by sa chovatelia a najmä zdravotný stav ich zvierat nezaobišli. Treba si uvedomiť, že na niektoré z týchto liekov už platia takzvané indikačné obmedzenia. Návrh uznesenia bol značne kritizovaný, okrem iného aj ​​zo strany EPRUMA (Európska platforma pre zodpovedné používanie liekov u zvierat) - skupiny veterinárov, farmárov, výrobcov veterinárnych liekov, výrobcov krmív, odborníkov z oblasti zootechniky a zoohygieny, ktorí argumentovali, že by došlo k výraznému zníženiu dostupnosti antibiotík na veterinárne použitie. Rezolúciu nakoniec veľká väčšina poslancov zamietla, a tak ostáva v platnosti pôvodná podoba nariadenia ** tak, ako ju predložila EK.  

* Committee on the Environment, Public Health and Food Safety; MOTION FOR A RESOLUTION on the Commission delegated regulation

** Commission delegated regulation (EU) 2021/1760 of 26 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council by establishing the criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment of certain infections in humansSdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B