SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Aktuality

Hlavná stránka Novinky Aktuality

BULHARSKO: NÁVŠTEVA FARIEM S INTENZÍVNYM CHOVOM HOVÄDZIEHO DOBYTKA

BULHARSKO: NÁVŠTEVA FARIEM S INTENZÍVNYM CHOVOM HOVÄDZIEHO DOBYTKA

7.5.2024

V apríli navštívili MVDr. Pavel Raška, senior produktový manažér pre hovädzí dobytok a ošípané, a MVDr. Jozef Zajac, Ph.D. produktový manažér pre hormonálne prípravky a súčasne obchodný zástupca Biovety v Bulharsku, niekoľko fariem s intenzívnym chovom hovädzieho dobytka v Bulharsku.

BIOVETA SA ZÚČASTNILA VEDECKEJ KONFERENCIE V SOFII

BIOVETA SA ZÚČASTNILA VEDECKEJ KONFERENCIE V SOFII

6.5.2024

V bulharskom pohorí „Rodopi“, horskej obci „Jundola“ prebehla koncom apríla vedecká konferencia organizovaná k tridsiatemu výročiu založenia veterinárnej fakulty pri Lesotechnickej univerzite v Sofii.

NÁVŠTEVA VETERINÁRNYCH LEKÁROV Z BULHARSKA

NÁVŠTEVA VETERINÁRNYCH LEKÁROV Z BULHARSKA

5.5.2024

Stalo sa už pravidlom, že v apríli navštevujú Biovetu veterinárni lekári z Bulharska. Sú to naši kolegovia, účastníci programu „Partneri Biovety“, ktorý v Bulharsku zabezpečuje firma Lekoom.

RYBOLOV SA VYDARIL!

RYBOLOV SA VYDARIL!

30.4.2024

Víkend na rybách je už tradičnou odmenou vo vernostnom programe Banka Bioveta. Tento rok sme zavítali do Sedleca na Penzión Mlyn, ktorý leží v tesnej blízkosti rybníka Pod mlynom.

BIOVETA HOSŤOM SEMINÁRA JESMONDU

BIOVETA HOSŤOM SEMINÁRA JESMONDU

29.4.2024

V dňoch 22. – 24. apríla sa zástupcovia viac ako 40 partnerských organizácií z 28 krajín sveta zišli v podhorí Álp na severe Talianska, aby spoločne diskutovali na aktuálne témy. Spoločne si vymenili cenné skúsenosti s aktuálnou legislatívou pri registrácii biocídnych prípravkov, prerokovali predajné príležitosti v nových segmentoch a udržali svoj náskok pred konkurenciou.

BIOVETA ROMANIA POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI S FAKULTOU VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA V TEMEŠVÁRI

BIOVETA ROMANIA POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCI S FAKULTOU VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA V TEMEŠVÁRI

19.4.2024

Naše partnerstvo s FMV Temešvár pokračuje a vyjadrujeme našu trvalú snahu byť študentom čo najbližšie v prospech ich budúcej špecializácie v odbore.

VETFAIR 2024

VETFAIR 2024

17.4.2024

Tento rok už po dvadsiaty raz hostil Hradec Králové najväčšiu veterinárnu výstavu v Českej republike VETfair. V dňoch 12. – 13. apríla 2024 sa tak toto mesto stalo stredobodom špičkovej veterinárnej medicíny pre tisíce návštevníkov a boli sme opäť pri tom! Navyše, Bioveta bola generálnym sponzorom odborného seminára Českej spoločnosti veterinárnych lekárov – špecialistov na choroby ošípaných (CPVS) na aktuálnu tému hnačkových ochorení cicajúcich prasiatok.

BIOVETA ROMANIA NA SYMPÓZIU V BUKUREŠTI

BIOVETA ROMANIA NA SYMPÓZIU V BUKUREŠTI

15.4.2024

Sympózium na tému "NOVÉ KLINICKO - LIEČEBNÉ POSTUPY V MANAŽMENTE CHORÔB HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT", Bukurešť 29.3.2024

BIOVETA UKRAJINA OSOBNE ZÚČASTNENÁ NA KONFERENCIÁCH V ĽVOVE

BIOVETA UKRAJINA OSOBNE ZÚČASTNENÁ NA KONFERENCIÁCH V ĽVOVE

27.3.2024

V dňoch 20. a 21. marca 2024 sa konali na Ukrajine v meste Ľvov dve konferencie veterinárnych lekárov, zootechnikov, riaditeľov družstiev a farmárov, ktorú organizoval časopis Fermer.

24. GALAVEČER SLOVENSKÉHO TURFU

24. GALAVEČER SLOVENSKÉHO TURFU

14.12.2023

Spoločnosť Bioveta podporila víťazov ankety dostihovej sezóny 2023 na 24. Galavečere slovenského turfu, ktorý sa konal 10. 12. 2023 v Senci, a to ako partner najlepších koní v kategóriách BIOVETA NAJLEPŠÍ MÍLIAR a BIOVETA NAJLEPŠÍ ŠPRINTÉR.

Pomohli jsme OZ KONE ĽUĎOM

Pomohli jsme OZ KONE ĽUĎOM

6.3.2023

Stáva sa už takmer tradíciou, že spoločnosť Bioveta podporuje občianske združenia, ktoré pomáhajú zvieratám. Spolupráca medzi OZ KONE ĽUĎOM, veterinárnou klinikou a Biovetou je veľmi príjemná a hlavne prospešná. Každoročne sa snažíme z Biovety poskytnúť veterinárne prípravky a vakcíny pre opustené zvieratá. Tieto produkty sú následne po klinickom vyšetrení aplikované veterinárnym lekárom priamo v teréne, aby sa znížil stres a zabezpečila pohoda všetkým ošetreným zvieratám. Ďakujeme. Bioveta

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

ÚPRAVA POUŽÍVANIA ANTIBIOTÍK U ZVIERAT ZAMIETNUTÁ

12.11.2021

V polovici septembra si väčšina farmárov a chovateľov ani neuvedomila, že sa diskutovalo o možných obmedzeniach používania antibiotík u zvierat. Európsky parlament (EP) prerokoval návrh na úpravu existujúcich pravidiel o vyhradení niektorých antibiotík výlučne na použitie v humánnej medicíne. Ak by uznesenie výboru* Európskeho parlamentu získalo väčšinu hlasov, Európska komisia (EK) by bola vyzvaná, aby predložila zmenu na doplnenie uvedených pravidiel. Uznesenie cielilo okrem iného na lieky zo skupiny fluorochinolónov, cefalosporínov 3. a 4. generácie, polymyxínov a makrolidov. Vo všeobecnosti požadovala definovanie výnimočných podmienok, za ktorých by sa HRAM (antimikrobikum vyhradené pre ľudí) mohlo použiť u zvierat. Medzi spomínané skupiny antibiotík patrí množstvo liekov, bez ktorých by sa chovatelia a najmä zdravotný stav ich zvierat nezaobišli. Treba si uvedomiť, že na niektoré z týchto liekov už platia takzvané indikačné obmedzenia. Návrh uznesenia bol značne kritizovaný, okrem iného aj ​​zo strany EPRUMA (Európska platforma pre zodpovedné používanie liekov u zvierat) - skupiny veterinárov, farmárov, výrobcov veterinárnych liekov, výrobcov krmív, odborníkov z oblasti…